Ønsker du en uddannelse med ansvar? Du kommer til at gøre en forskel hos borgeren, hvor du både skal bruge hovedet, hjertet og hænderne.

Holbæk Kommune optager elever til uddannelsesstart sommer 2021.

Som social- og sundhedshjælperelev hjælper du den borger, der skal have støtte i dagligdagen. Du kommer til at hjælpe med den personlige pleje, praktiske opgaver og med aktiviteter, der understøtter borgeren til et aktivt liv. Du vil altid skulle tænke på hvordan du hjælper den enkelte borger bedst muligt.

Der er gode jobmuligheder efter endt uddannelse. Derudover har du mulighed for at uddanne dig videre f.eks. inden for demens og forflytningsområdet. Du har også mulighed for at videreuddanne dig som social- og sundhedsassistent.

Du skal kunne møde i praktikstedernes mødetid – Praktikstederne er geografisk placeret i hele Holbæk Kommune.
Du skal kunne cykle, da mange praktiksteder har cykelruter.

De anbefaler at du læser om uddannelsen på https://sosu.info.zbc.dk/sosu

Optagelseskrav

Du skal have bestået Grundforløb 2 inden ansættelsens start.

Ansøgning

For at komme i betragtning skal du vedhæfte følgende dokumenter til din ansøgning:
Motiveret ansøgning hvor du begrunder dit valg af uddannelse og hvorfor du gerne vil være social- og sundhedshjælper

CV

Dokumentation for afsluttet eller igangværende grundforløb 2 rettet mod SOSU-uddannelserne
Dokumentation for tidligere ansættelser
Dokumentation for tidligere uddannelse
Obligatoriske certifikater i brandbekæmpelse og førstehjælpsbevis

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 20 april 2021)

Foto: ABW