holbæk museumHolbæk Museum 
Klosterstræde 18
4300 Holbæk
Tlf. 59 43 23 53
holbaek@vestmuseum.dk

Holbæks historie
Holbæk Museum består af 12 enestående bygninger, den ældste fra 1660. Museet omfatter en stor samling af Knabstrupkeramik, købmandsgård og bondestuer. I ArkæoLab kan gæsterne selv prøve arkæologens metoder.

Museet skriver sin egen historie tilbage til 1910, hvor det blev etableret under navnet “Folkemuseet for Holbæk og omliggende Herreder”. I 1911 åbner museet for publikum i Klosterbygningen ved Nikolai Kirke. De første genstande tæller bl.a. en salmebog fra 1807, en trekantet hat og en bismervægt i træ. I 1919 flytter museet til nyrenoverede lokaler i Søren Mays Gaard (Klosterstræde 16 og baghuset). Siden er der kommet flere bygninger til, som rummer ca. 250.000 genstande, der fortæller Holbæks historie.

holbæk udstillingEn del af Museum Vestsjælland
I 2012 fusionerede Holbæk Museum med en lang række andre kulturhistoriske museer på Midt- og Vestsjælland. Under det nye navn Museum Vestsjælland indgår Holbæk Museum på linje med Kalundborg Museum, Museum Odsherred, Ringsted Museum og Arkiv og Sydvestsjællands Museum. Det fælles sekretariat holder til i Holbæk.

Museum Vestsjælland er det statsanerkendte kulturhistoriske museum for de knap 300.000 indbyggere på Midt- og Vestsjælland. Museet har også ansvaret for arkæologien og de arkæologiske udgravninger i områderne.

Museets primære indsatsområder er forhistorien, middelalderen, renæssancen og nyere tid.

Tilbud til skoler
I samarbejde med Kulturstyrelsen arbejder museet på at udvikle en særlig afdeling for undervisning i grundskolen. Som lærer er man altid meget velkommen til at kontakte museets skoletjeneste med forslag eller spørgsmål til undervisningsforløb.

Grundskoler i området har mulighed for at blive gratis transporteret ud/hjem til museet af Kulturbussen. Skolen kan vælge at købe et undervisningsforløb, eller man kan nøjes med at hente undervisningsmaterialer fra museets hjemmeside.


premiumpartner