revisionsfirmaet fl hansenRevisionsfirmaet Flemming Hansen 
Ahlgade 15-17
4300 Holbæk
Tlf. 59 43 88 88
info@revi-fh.dk

Orden i økonomien
En revisor er blandt andet garant for, at en virksomheds regnskab giver et reelt billede af dens egentlige økonomi. En revisor har ligeledes ekspertise indenfor bogføringssystemer og administration. Gennem en revisors uddannelse, erfaring og uafhængighed er han kvalificeret til at revidere et regnskab og være behjælpelig indenfor såvel bogføring som skat, moms og afgifter. Han kan tilbyde økonomisk rådgivning på flere niveauer – det være sig både i forbindelse med opstart af en virksomhed og generel rådgivning til en veletableret virksomhed.

Stor erfaring
Revisionsfirmaet Flemming Hansen dækker alle områder, og med 12 medarbejdere er der altid en spidskompetence, der kan hjælpe med netop din revision eller dit regnskab.

Statsautoriseret revisor Flemming Hansen grundlagde firmaet i 1977, og det er således et firma men en betydelig rådgivningserfaring, du møder på Ahlgade. Virksomheden servicerer alle slags klienter fra enkeltmandsvirksomheder til store koncerner – lokalt, regionalt og internationalt.

Skatterådgivning
Revisionsfirmaet Flemming Hansen rådgiver bl.a. om skatteforhold. Skattelovgivningen og reglerne for rapportering ændres løbende og udgør en stor udfordring for virksomhedsledere. Skatteplanlægning handler ifølge firmaet om at værne om sine værdier og samtidig sikre, at virksomheden altid opfylder lovgivningens krav.

Flemming Hansen
Flemming Hansen

Rådgivning hele vejen rundt
At udvikle en virksomhed kræver mere end blot fokus på en sund økonomi. Revisionsfirmaet Flemming Hansen kan give en retvisende virksomhedsvurdering ved for eksempel køb, salg og fusion. Tillige kan revisoren vejlede dig og din virksomhed om koncernstruktur og børsnotering eller andre former for finansiering. Hvis der er tale om et generationsskifte i virksomheden, vil revisoren også kunne rådgive virksomhedens ejere til den bedst mulige løsning.

En revisor har desuden kendskab til en virksomheds muligheder for tilskud og pensionsordninger. Derfor kan det være en fordel at have en revisor ved sin side, når der skal afsluttes aftaler med virksomhedens pengeinstitut, et advokatfirma eller skattevæsenet. En revisors autoritet kan sikre en optimal aftale for netop din virksomhed – hvad enten den er lille eller stor.

Din sparringspartner
Revisionsfirmaet Flemming Hansen arbejder for at gøre driften af din virksomhed lettere og mere overskuelig for dels dig selv, men også dine kunder, dine leverandører, din bank og til sidst myndighederne.

Kontakt Revisionsfirmaet Flemming Hansen og hør mere om, hvad de kan gøre for dig og din virksomhed.


sølvpartner