En ny udviklingsplan for Sjælland og øerne skal forløse et stort potentiale og øge turismeomsætningen frem til 2025 med to milliarder kroner – til gavn for både borgere og besøgende. Bag planen, som netop er blevet overrakt til erhvervsminister Simon Kollerup ved et pressemøde på Holmegaard Værk, står bl.a. Holbæk Kommune, turismeorganisationerne på Sjælland og øerne, Dansk Kyst- og Naturturisme og foreningen Realdania.

Pressefoto

Turismen er et centralt erhverv for Danmark, der skaber vækst og sikrer arbejdspladser samt byudvikling. Sjælland og øerne har dog ikke oplevet den samme vækst i turismen som resten af landet de seneste år. På trods af, at Sjælland og øerne rummer den største koncentration af sommerhuse og har en attraktiv placering tæt på København, står regionen kun for 10 procent af omsætningen inden for kyst- og naturturismen i Danmark.

En ny udviklingsplan for Sjælland og øerne skal nu forløse det uindfriede potentiale til gavn for både borgere og besøgende og øge turismeomsætningen til samlet set 15 mia. kr. i 2025. Det er en stigning på i alt 2 mia. kr. sammenlignet med i dag.

Bag planen står Dansk Kyst- og Naturturisme, turismeorganisationerne på Sjælland og øerne, KKR Sjælland, som er et samarbejde mellem kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner i Region Sjælland, samt den filantropiske forening Realdania. Visionen er, at turismen i endnu højere grad bliver en løftestang for byudvikling med fokus på den naturvenlige turisme, højere kvalitet og øget omsætning.

– Det har været en fælles ambition for kommunerne at arbejde tættere sammen for at udnytte det potentiale, der er for vækst og arbejdspladser i turismen. Vi har en unik beliggenhed tæt på København og midt imellem store internationale markeder. Denne sommer har vist, at der er en stor interesse for ferie tæt på med afsæt i kyst, natur, kultur og lokale føde­varer, og den interesse skal vi bevare og udbygge, siger formand for KKR Sjælland og borgmester i Solrød Kommune Niels Hörup og fortsætter:

– Med udviklingsplanen skaber vi nu en fælles forpligtende vision og strategisk plan for udviklingen af turismen, som skal løfte vores mål om, at turismen i endnu højere grad skal bidrage til en bæredygtig udvikling på Sjælland og øerne.

Udviklingsplanen blev tidligere på dagen overrakt til erhvervsminister Simon Kollerup ved et officielt pressemøde på Holmegaard Værk.

– Turismen er meget vigtig for Danmark og er med til at skabe vækst og arbejdspladser i hele landet- også på Sjælland og øerne. Vi skal have endnu flere turister ud til Sejerøbugten, Møns Klint og Tuse Næs. Det er smukke steder med masser af potentiale. Derfor er jeg glad for, at et ekspertteam nu skal arbejde konkret for at styrke turismen øst for Storebælt, så vi får mere liv og aktivitet i de sjællandske byer, siger erhvervsminister Simon Kollerup.

 Fem indsatsområder skal styrke turismen

Planen indeholder en fokuseret prioritering af 21 konkrete tiltag fordelt på fem indsatsområder – herunder udvikling af lystbådehavne, forretningsudvikling af mere outdoor-turisme og styrket samarbejde mellem transport og turisme. Udviklingen skal koncentreres i stærke turismemæssige kraftcentre, og sammenhængen mellem hovedstaden og det øvrige Sjælland og øerne skal styrkes. Derudover skal oplevelsesværdien øges i form af kultur- og naturoplevelser i regionen.

Investeringer i nye samt opgradering af eksisterende overnatningssteder skal ske ud fra principper for bæredygtig udvikling, både når det gælder klimahensyn og økonomi. Samtidig skal en styrket markedsføringsindsats både i og uden for højsæsonen øge kendskabet til Sjælland og øerne som destination.

Det har været vigtigt for os at lægge grunden for en både ambitiøs, strategisk og prioriteret udvikling på Sjælland og øerne. Derfor indgår det som et helt centralt element i planen, at kommuner, destinationsselskaber og erhvervsaktører samarbejder om at prioritere ressourcer til de udpegede kraftcentre. Samtidig peger planen på tværgående indsatser – for eksempel skal den sjællandske infrastruktur styrkes i hele geografien, så det bliver nemmere for turisterne at besøge forskellige destinationer og attraktioner og at kombinere en tur til København med en tur til kysten, siger formand for styregruppen og bestyrelsesmedlem i Dansk Kyst- og Naturturisme, advokat Helle Reedtz-Thott.

Udviklingsplanen fremhæver desuden en række oplevelsestilbud på Sjælland og øerne, der i dag viser vejen, heriblandt udvikling af Camønoen og Dark Sky på Møn, Camp Adventures Skovtårnet, Dragsholm Slot og Holmegaard Værk.

Startskud til samarbejde

Udviklingsplanen fungerer således som startskuddet til et øget investeringsniveau på Sjælland og øerne. Der skal være tættere samspil mellem offentlige parter, fonde og private investorer, hvilket på sigt vil resultere i øgede investeringer i infrastruktur, oplevelser og overnatning.

–  Udvikling af turisme går hånd i hånd med byudvikling. Det handler om at udvikle steder, der er gode at besøge – og samtidig gode steder at bo og arbejde. Sjælland og øerne har meget at byde på, og det er vigtigt at få samlet lokalsamfundet om udviklingen. Nu er det tid til at starte en positiv kædereaktion, hvor kommunerne går forrest med systematisk planlægning og infrastruktur, der kan bane vejen for private aktører, siger adm. direktør Jesper Nygård fra foreningen Realdania.

For at sikre et stærkt politisk ophæng til implementeringen har KKR Sjælland nedsat en politisk styregruppe for implementering af udviklingsplanen. Derudover er der positiv dialog og løbende koordinering med Københavns Kommune og de nordsjællandske kommuner.

– Den reelle værdi af udviklingsplanen får vi, når initiativerne er implementeret. Vi tager ansvar for at fastholde den fælles ambition om en markant udvikling af turismen til gavn for hele geografien, og vi vil løbende følge op på realiseringen af målene. Noget af det første bliver at igangsætte initiativer i de stærke kraftcentre, siger Carsten Rasmussen, næstformand for KKR Sjælland, borgmester i Lejre Kommune og medlem af den politiske styregruppe.

Inden udgangen af 2021 skal parterne bag planen revurdere og evt. justere planens pejlemærker i lyset af corona-situationen og det ændrede udgangspunkt i 2020.

 

Fakta om Udviklingsplan for Sjælland og øerne

 • Udviklingsplanen bygger på en omfattende kortlægning og analyse af markedspotentiale og -udfordringer for Sjælland og øerne
 • Udviklingsplanen indeholder 21 konkret tiltag fordelt under fem indsatsområder: Stærke kraftcentre, større oplevelsesværdi, bæredygtig kapacitetsudvikling, bedre adgang og mobilitet, øget kendskab
 • Turismeomsætning skal øges til 15 mia. kr. i 2025 (mod 12,9 mia. kr. i 2018)
 • Turisternes døgnforbrug skal øges til 675 kr. i 2025 (mod 550 kr. i 2018)
 • Antallet af overnatninger skal øges til 5,8 mio. i 2025 (mod 4,8 mio. i 2019)
 • Planen fokuserer primært på sjællandske gæster, eksempelvis fra København, samt tyskere, svenskere, hollænderne og nordmænd

Parter bag Udviklingsplan for Sjælland og øerne

 • 17 kommuner i KKR Sjælland: Faxe, Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns, Vordingborg
 • Erhvervsministeriet
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • Naturstyrelsen
 • VisitDenmark
 • Kommunernes Landsforening
 • Dansk Industri
 • Dansk Erhverv
 • Horesta
 • Feriehusudlejernes Brancheforening
 • Camping Outdoor Danmark

Læs mere om Udviklingsplan for Sjælland og øerne her