Kalder alle Tølløseborgere! Der afholdes stormøde torsdag d. 1. februar i No. 1 omkring fremtiden for festivalen.

Kom og støt op, så vi også har en festival fremover!