Hvis du har prøvet at stå i en situation, hvor der er opstået en skade i din bolig, har du formentlig også tjekket, om forsikringen dækkede. Det er selvfølgelig altid værd at undersøge, om forsikringen dækker. Men du kan også selv tage et kig på skaderne, og gøre hvad du kan, for at vurdere, om det er realistisk med erstatning.

Dansk Boligforsikring i Holbæk giver dig her nogle tips samt eksempler på skader, der er blevet besigtiget. Henholdsvis en skade vedrørende fugt i kælderen og vandindtrængen fra tagkonstruktionen.

Hvis du opdager en skade i din bolig, og du ønsker at anmelde det til ejerskifteforsikringen, er det vigtigt, at du ikke selv udbedrer skaden. Forinden dette kan du med fordel overveje, om det er ejerskifteforsikringen, det skal meldes til, eller husforsikringen. Ejerskifteforsikringen dækker skaderne, som er opstået før overtagelsesdagen, og husforsikringen dækker skaderne, der er sket efter. Det kan være fristende at ’tage tyren ved hornene’ og selv udbedre skaden – især hvis du er i gang med en renovering eller lignende, og bare gerne vil videre med det samme.

Hos Dansk Boligforsikring rådes forsikringstagere til ikke at gøre dette, før skadeanmeldelsen er behandlet. Grunden til dette er, at skaden nogle gange skal besigtiges, og hvis du har udbedret den, vil det være svært for dig at bevise skadens grundlag og omfang.

Hvad kan du kigge efter? Dansk Boligforsikring råder
Når du opdager en skade, kan du først og fremmest tjekke tilstandsrapporten. Vær sikker på, at skaden ikke er beskrevet heri. Ejerskifteforsikringen dækker nemlig kun, hvis skaden ikke i forvejen er beskrevet. Derudover er der nogle fysiske tegn, du kan være opmærksom på. Nedenfor ses et eksempel med fugt i kælderen, som en besigtigelseskonsulent har været ude at undersøge.

I videoen demonstreres det, hvilke ting der kendetegner fugten. Disse ting kan du selv være opmærksomme på. Som konsulenten også beskriver, er netop en sådan skade normal for hustypen, hvorfor ejerskifteforsikringen ikke dækker. Hvis du selv vil blive klogere på, om din skade er forventelig eller ej, kan du eksempelvis læse hustypebeskrivelsen.

Hustypebeskrivelsen er vedlagt tilstandsrapporten og tilvejebringer en overordnet beskrivelse af danske hustyper. I og med at det er en generel beskrivelse, vil den ikke indeholde de specifikke og individuelle forhold, som er kendetegnet for netop din bolig. Du kan dog (i visse tilfælde) læse dig frem til, om der er bygningskonstruktioner, der kan påvirke, hvilke skader du ser i boligen. Boligen i videoen er bygget under forhold, hvor man ikke gjorde kældre ret tætte. Derfor er skaden også forventelig, hvorfor den i nærværende eksempel ikke ville være dækket af ejerskifteforsikringen.

Dansk Boligforsikrings besigtigelseskonsulent har også været ude at undersøge utæthed i tagkonstruktionen:

Her kan du se et eksempel på en skade, som godt kunne være dækket af ejerskifteforsikringen. Det er dog stadig skadebehandleren – og ikke besigtigelseskonsulenten – der tager beslutningen. Hvis du kan genkende skaden, kan du se, hvilke tegn du skal være opmærksom på.