Et stort flertal i Holbæk Byråd har valgt en række udgiftsreduktioner, der er nødvendige for at nedbringe merforbruget og overholde budget 2016. Det oplyser Holbæk Kommune i en pressemeddelelse.

Holbæk KommuneForud for det ekstraordinære byrådsmøde den 29. juni havde politikerne i Holbæk Kommune modtaget et katalog med forslag til udgiftsreduktioner fra administrationen.

Baggrunden for forslagene var en forventet overskridelse af serviceudgifterne for i år. Det skyldes blandt andet et for højt forbrug sidste år, der ikke er nedbragt, og at de planlagte omstillinger af den offentlige service ikke har leveret de nødvendige besparelser.

For at give politikerne mulighed for at prioritere havde administrationen udarbejdet forslag for ca. 45 millioner kroner. Et flertal i byrådet endte med at pege på forslag for i alt 35 millioner kroner. Det bliver en stor opgave at implementere disse reduktioner, men samlet set forventes de at bringe balance i årets budget igen.

”Der er ikke nogen, der ønsker at foretage udgiftsreduktioner, men vi skal overholde budget 2016. Folketinget har fastsat en økonomisk ramme for, hvor mange penge kommunerne som et hele må bruge på service. Hvis vi er med til at overskride den grænse, får vi en økonomisk sanktion, der vil belaste budget 2017”, siger borgmester Søren Kjærsgaard.

Se, hvilken beslutning et flertal i byrådet traf her:
https://holbaek.dk/politik/byraad-og-udvalg/dagsordener-og-referater/?agendaId=5132&agendaType=Referat%20fra%20ekstraordin%C3%A6rt%20m%C3%B8de
(NB: Ændringsforslaget kan ses lige inden bilagene i det sidste punkt på dagsordenen. Tallene i ændringsforslaget skal sammenholdes med kataloget i bilag 12)

Borgmesteren lægger ikke skjul på, at en del af forslagene vil kunne mærkes på servicen: ”Vi er nødt til at træde på bremsen, og derfor vil nogle af forslagene kunne mærkes af borgere og medarbejdere”, siger borgmesteren.

Budget 2017 lige om hjørnet
Til trods for beslutningen i byrådet har Holbæk Kommune i lighed med mange andre kommuner fortsat udfordringer i næste års budget.

”Det er et grundvilkår for de danske kommuner, at vi skal gøre tingene for færre penge. Det gælder ikke bare i år, men også de kommende år. Vi har nu taget skridt til at bringe balance i år. Men efter sommeren går vi i gang med næste års budget, og også her skal vi handle konsekvent for at nå i mål med et balanceret budget,” siger Søren Kjærsgaard.

Administrationen i Holbæk Kommune er i fuld gang med at samle alle de økonomiske forudsætninger for budget 2017 og udarbejde forslag til aktiviteter, der kan sikre balance de kommende år. Dét arbejde baserer sig på økonomiaftalen mellem KL og regeringen, der opererer med en mindre ramme til service end den, der gælder i år.