Spændende job med nærvær og nytænkning i Holbæk Kommune. Hjemmeplejen i Holbæk Kommune, distrikt Tølløse-Merløse søger en sygeplejerske 32-37 timer om ugen. Der vil være enkelte aftenvagter, og arbejde hver 4. weekend, samt varetagelse af sygeplejeklinik i Tølløse by.

De arbejder i spændingsfeltet mellem den akutte, den komplekse og den rehabiliterende sygepleje.
De planlægger, udfører, formidler og udvikler sygeplejen
De har fokus på kerneopgaven
De arbejder tværfagligt, tværsektorielt og innovativt
De er et team af ambitiøse, dynamiske og fagligt stærke sygeplejersker, som søger en ny erfaren kollega, der har en høj arbejdsmoral og har flair for de ældre borgere.

Du vil være en del af en SoSu-gruppe, hvor I er fælles om borgerne i dagligdagen.
De arbejder systematisk med triagering og tidlig opsporing af begyndende sygdom samt den rehabiliterende indsats.

De er som sygeplejersker ansvarlige for at koordinere, og sikre sammenhæng for borgeren, både i de midlertidige og i de vedvarende borgerforløb. De oplever dagligt spændende faglige og samarbejdsmæssige udfordringer, hvor de arbejder med alle facetter af sygeplejerskens virksomhedsområder.

De har og tager et stort fagligt ansvar og planlægger sammen med borger og evt. samarbejdspartnere borgerforløbene. Det kan være den terminale, den komplekse syge eller borgeren som skal igennem et rehabiliterende forløb.

Som sygeplejerske i distrikt Tølløse-Merløse vil du møde en gruppe kollegaer, sygeplejersker, rehabterapeuter, SSA’er samt SSH’er ,som brænder for det gode borgerforløb og sætter arbejdsmiljøet højt i deres hverdag.

De vægter den gode dialog og det tætte samarbejde på tværs af faggrupper højt. De lægger vægt på at kompetenceudvikle alle faggrupper og har flere specialistfunktioner. De er en dynamisk og travl arbejdsplads, hvor gode ideer og nye måder at løse opgaven på altid er velkommen.

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 1. februar 2021)

Foto: ABW