Lokale valgt ind i Sygeforsikringen “danmark” – Vestsjællandskredsen fik i 2023 2.385 nye medlemmer og er nu oppe på 109.036 medlemmer.

Stigning i tilskud i 2023 og medlemsantallet har nu rundet 2,7 mio. og forsikringsvirksomheden har det bedste image i forsikringsverdenen, for 6. år i træk Det var nogle af de budskaber, formand Jørn C. Nielsen, i aftes præsenterede på medlemsmødet som afholdtes på Liselund Højskole.

På medlemsmøde i Slagelse, kunne formanden for lokalafdeling Sjælland-Lolland/Falster i Sygeforsikringen “danmark” berette om et godt år for medlemmerne i foreningen. I 2023 betalte ”danmark” endnu flere tilskud til medlemmerne end året før – i omegnen af 3,7 mia. kr. og der er kommet endnu flere medlemmer til i årets løb.

På medlemsmødet kunne dirigent advokat Jens Otto Johansen konstaterer, at medlemstallet i Slagelse kommune udgør 29.657, som i øvrigt har det største medlemsantal i Vestsjælland.

Til Sygeforsikringen ”danmark”’s repræsentantskab blev følgende valgt: Lektor Jørn C. Nielsen, Slagelse Afdelingsleder Camilla Vallentin Kristensen, Slagelse og Jordemoder Mia Skaarup, Hyllerup, Dalmose.

Med afsæt i drøftelserne på medlemsmødet bliver deres opgave at arbejde for en fortsat udvikling af ”danmark”. På medlemsmødet var der foruden valg også en drøftelse af tilskudsformerne.

Lokalformanden oplyste videre, at det fortsat er tilskud til tandbehandling og medicin, som udgør den største andel af de samlede tilskud. Men også tilskud til briller, fysioterapi samt kiropraktik fylder en del.

Fortsat vækst i medlemstilgangen

Nettotilgangen i hele ”danmark” kom i 2023 op på over 53.000 medlemmer og det samlede medlemstal har således rundet 2,7 mio.medlemmer. Medlemstallene for Vestsjælland ser således ud:

Slagelse 29.657
Holbæk 28.627
Kalundborg 14.493
Ringsted 13.014
Sorø 11.756
Odsherred 11.489
Vestsjælland ialt 109.036

 

Totalt i udgør medlemsskaren i Region Sjælland 330.949.

Bedste image i den finansielle sektor

“danmark” er nu dén finansielle virksomhed i landet, der har det bedste omdømme i øvrigt for 6. år i træk. Det viser Finansimage 2023, der er en uafhængig analyse af landets 70 største finansielle virksomheders omdømme i befolkningen.

Finansimage er en årlig måling, som de seneste 8 år er blevet gennemført af analysevirksomheden Wilke i samarbejde med Finanswatch, der er et af JP/Politikens specialmedier.

Undersøgelsen er baseret på svar fra mere end 5.000 repræsentativt udvalgte danskere. De har vurderet landets største banker, forsikringsselskaber, pensionsselskaber, realkreditselskaber og investeringsforeninger ud fra otte forskellige imageparametre.

Erstatninger på over 3,7 mia.kr.

Den endelige opgørelse over udbetalinger af tilskud til medlemmerne i 2023 foreligger ikke endnu, men det forventes at være lver udbetalingerne i 2023. Det vil sige i omegnen af 3,7 mia. kr.

Den endelige årsrapport, der skal til godkendelse i slutningen af april 2024, forventes også at vise, at medlemmerne i 2023 fik mere end 90 øre af hver betalt kontingentkrone retur fra ”danmark” i form af tilskud.

Liselund Højskole i Slagelse dannede rammerne om medlemsmødet – pressefoto
Repræsentantskabet valgt i Vestsjælland: Fra venstre Dan Bisp, Svebølle, Camilla Vallentin Kristensen, Slagelse, Eva Nielsen, Holbæk og Jørn C. Nielsen, Slagelse (Mia Skaarup Jørgensen, Dalmose og Vibeke Toft Müller, Slagelse mangler på foto) – pressefoto