Regeringen og Danske Regioner indgik natten til fredag en aftale om næste års økonomi som betyder, at der tilføres godt en milliard kroner ekstra til driften af sundhedsvæsenet. Det svarer til de stigende udgifter som følge af den demografiske udvikling med et stigende antal ældre.

Regionsrådsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen, kalder det en stram økonomiaftale, som heller ikke skaber grobund for at søsætte nye initiativer og projekter i sundhedsvæsenet.

– Det er en stram økonomiaftale som vil kræve skarpe prioriteringer, når vi i Regionsrådet i Region Sjælland skal få enderne til at mødes i næste års budget. Vi har store ambitioner på borgernes og patienternes vegne, men de er med dagens ganske skrabede aftale ikke blevet nemmere at indfri, siger Heino Knudsen.

Som i de øvrige regioner bliver Region Sjællands anlægsniveau også udfordret.

– Vi kommer til at bremse op med at bygge nyt og renovere. Byggeriet af Sjællands Universitetshospital i Køge kan dog heldigvis fortsætte som planlagt, da det er et kvalitetsfondsbyggeri, siger Heino Knudsen.

På positivsiden i økonomiaftalen nævner regionsrådsformanden, at demografien med udgifter til et stigende antal ældre dækkes. Og så er det et vigtigt skridt i den rigtige retning, at der afsættes flere midler til at udvikle patientnære tilbud.

– Vi skal sammen med kommuner og almen praksis skabe mere nær sundhed. Vi skal sikre, at mere behandling kan håndteres uden for sygehusene. Det flugter med den strategi, vi arbejder med, og har arbejdet med, i flere år i Region Sjælland, til gavn for både patienter og samfundsøkonomi, siger Heino Knudsen.

Økonomiaftalen har et fint fokus på, at sundhedsvæsenet er udfordret af et stigende antal ældre, og aftalen dækker den demografiske udvikling.

– Men der mangler et grundlæggende vigtigt emne, nemlig løsninger på den enormt store ulighed i sundhedsvæsenet, som vi oplever i Danmark. Der er vi bagud på point. Der er brug for flere ressourcer, der hvor vi ikke bor så tæt, for at vi i fremtiden kan give alle borgere samme gode sundhedsvæsen. Dér har vi i Danmark en stor og uløst opgave, siger Heino Knudsen.

Kilde

Foto: ADL