Et enigt regionsråd i Region Sjælland har besluttet at igangsætte sporrenoveringen på Østbanen og sætte det omfattende arbejde i udbud. Det sker med forventning om, at Folketinget som lovet sikrer finansieringen.

Østbanen forbinder Stevns og Faxe med Køge og Roskilde. Banen er en livsnerve for borgerne langs banen, og for mange er banen muligheden for at komme til uddannelse og arbejde.

Østbanens spor er så gamle, at de nu er slidt helt ned og skal udskiftes. Sporenes tilstand har gjort det nødvendigt at nedsætte hastigheden, indskrænke køreplanen og nedsætte togenes vægt ved at aflukke dele af dem.

Region Sjælland har ikke de nødvendige økonomiske rammer til at betale for sporrenoveringen, der forventes at koste over 500 mio. kr. Det er staten, der giver regionen de økonomiske rammer til at løse sine opgaver gennem tilskud. Tilskuddene skulle planmæssigt være blevet justeret i 2009, men blev det ikke.

Regionen har derfor ikke kunne igangsætte sporrenoveringen, men har løbende forberedt den, så man er klar, når finansieringen er på plads.

En løsning skal findes i infrastrukturaftalen

Efter flere års diskussioner besluttede Folketinget den 22. april 2021, at der skal findes en løsning på finansieringen af problemerne på blandt andet Østbanen gennem forhandlingerne om en ny infrastrukturaftale.

På baggrund af folketingsbeslutningen den 22. april 2021 besluttede Regionsrådet på sit møde den 7. juni 2021 at gå videre med sporrenoveringen på Østbanen og igangsætte udbuddet af den store opgave.

Regionsrådsformand Heino Knudsen er optimistisk og forventer, at en løsning nu er på vej.

– Jeg er glad for, at vi i Region Sjælland tager de første skridt og går videre med sporrenoveringen og igangsætter udbuddet af den store opgave. Der synes nu i Folketinget at være bred opbakning til at løse den økonomiske udfordring for Østbanen og på sigt for de andre lokalbaner. I forventning om, at det sker, går vi nu videre med Østbanen. Der er ikke mere tid at spilde, hvis vi skal nå at have renoveret sporene, inden det bliver nødvendigt helt at indstille kørslen på banen.

Formanden for Region Sjællands Udvalg for Regional Udvikling Peter Jacobsen ser frem til, at kunne sikre borgerne en bane i fremtiden.

– Sporrenoveringen af Østbanen er helt nødvendig. For mange borgere – også studerende – er Østbanen deres mulighed for at komme frem og tilbage til job og uddannelse. Vi skylder borgerne i området, at de ved, at der også er en jernbane i fremtiden, hvor der kører tog, siger Peter Jacobsen og fortsætter:

– Østbanen og de andre lokalbaner spiller en stor rolle mange steder i vores region. Og det er jo ofte de lidt tyndere befolkede områder, som måske har lidt udfordringer med at komme i balance med resten af Danmark. De områder skal ikke glemmes. Så jeg håber nu, at vi kan sikre Østbanen og de andre lokalbaner. Vi i Region Sjælland har med vores beslutning om at gå videre med sporrenoveringen gjort vores, siger Peter Jacobsen.

Kilde

Foto: ABW