Hjerneskadeforeningen Vestsjælland havde inviteret neuropsykolog Meik Nielsen til at holde et spændende foredrag på Fjordstjernen torsdag den 10. september. Foredraget skulle oprindeligt have været holdt den 12. marts, men blev udsat på grund af coronakrisen.

Foredraget havde temaet “Livet efter en hjerneskade” var særdeles velbesøgt og spørgelysten var stor.

Meik fortalte om hjernen og nogle af følgerne efter en senhjerneskade. Alt efter, hvor i hjernen, skaden er sket, kan hjernen være både fysiologisk og kognitivt ramt. Det kræver grundige undersøgelser at fastslå, hvilken form for genoptræning, der skal sættes i gang. En genoptræning og rehabilitering, som det er absolut bydende nødvendigt at få sat i gang efter, at skaden er sket så hurtigt og effektivt som muligt.

Meik fortalte om den voldsomme træthed, hjernetrætheden, som næsten alle hjerneskaderamte oplever. Her er “energiforvaltning” en vigtig faktor at have fokus på. Han berørte også forhold omkring hjernerystelse, som også er en form for hjerneskade samt stress, angst og depression, som både kan ramme en person, som får en hjerneskade, men som også ofte rammer den pårørende, når familien og hjernen kommer på overarbejde i forbindelse med en hjerneskade.

Det blev en eftermiddag på Fjordstjernen med god debat og informationer, som gav både ramte og deres pårørende noget med hjem og meget at tænke over.

Neuropsykolog Meik NIELSEN med Hjerneskadeforeningen Vestsjællands formand, Lise Kiving. Pressefoto.