Hjerneskadeforeningen Vestsjælland inviterede sine medlemmer og interesserede til det helt nye tilbud ”Sommerhøjskolen 2022”. Højskolen blev støttet af Danske Handicaporganisationer og Hjerneskadeforeningen og foregik på Kobæk Strand Konferencecenter fra søndag den 21. til tirsdag den 23. august. Det blev et givende fællesskab med aktive, videbegærlige og sangglade kursister.

Kristian fik en alvorlig blodprop og en hjerneskade

Søndagens og højskolens første indlæg var en dialogsamtale med Kristian Boserup efter, at dokumentarfilmen “Dem vi var” var blevet vist. Det er en gribende film om en familie, hvor faren fik en blodprop. Vi fulgte Kristian, Mette Line og børnene det første år efter, at Kristian blev ramt af en stor hjerneskade. Vi får et indblik i, hvordan familien prøver at få hverdagen til at fungere.

Som nævnt kom Kristian til Højskolen og fortalte ærligt om, hvad der skete efter, at han og Mette Line blev skilt til i dag, og hvordan han er kommet videre med livet. Kristian var glad for de mange spørgsmål, som blev stillet fra salen, og han svarede ærligt på dem alle. Resten af eftermiddagen blev der badet i Storebælt og hygget.

Sang og rytmik hører til et højskoleophold

Sommerhøjskolens anden dag var også en god og lærerig dag. Der var fra morgenstunden ”ringet ind” til et hyggeligt fællesskab med sangglade kursister. Den dygtige sanglærer og- instruktør Marie Louise Skovhus indledte mandagen med sang, rytmik og bevægelse, Marie Louise sang med hele holdet på 36 kursister, som lærte nye sange, sjove rytmer og fællessang. Der var rigtig højskolestemning med masser af grin og festlig rytmik. Det blev en glad formiddag.

Når en hjerneskade rammer, rammes hele familien

Efter frokosten mandag kom Mette Line Boserup fra ”Dem vi var”. Hun fortalte åbent og ærligt om at være hustru til Kristian, som havde fået en stor hjerneskade efter en alvorlig blodprop. Hun berettede om de store ændringer, der skete i familien. Der var mange udfordringer i hverdagen, og efter et års tid tog hun en hård beslutning. Hun valgte at blive skilt fra Kristian og på Højskolen fortalte om sine overvejelser og om hensynet til børnene, der førte til beslutningen. Spørgelysten fra salen var stor og Mette Line gav sig tid til at svare på alle dem alle.

Der blev ”serveret” en festlig overraskelse efter middagen

Efter aftensmaden kom den lovede overraskelse, for duoen Martin og Stine kom for underholdte selskabet i den allerbedste revystil. Det blev en aften med populære og kendte sange, fest, og farver. Det var underholdning i topklasse, der blev serveret til aftenkaffen.

Højskolen sluttede kreativt med ”Mærk Naturen” og ”Fotosafari”

På Sommerhøjskolens tredje dag indledte flere den sidste dag inden undervisningen startede med en tur i Storebælts bølger fra badebroen, hvor stien ned til vandet er gjort tilgængelig – også for kørestole. Det betyder, at alle kursisterne kan nyde muligheden for at komme ned til vandet og helt ud til spidsen af badebroen.

Jan Pedersen fra Dansk Naturfredningsforening i Sorø holdt et foredrag helt i naturens tegn. Jan brænder for bevaring af den fredede, lille hasselmus, som har nogle af sine sjældne og skrøbelige levesteder i skovene omkring Sorø. Temaet var ”Oplev og mærk naturen”. Han fortalte engageret om den lille hasselmus og om, hvordan han og hans venner fra DN Sorø passer på og vedligeholder de steder, hvor den lever. Vi er alle nødt til at hjælpe til, for levevilkårene for det lille dyr er barske. Hasselmusen er forresten slet ikke er en mus, men tilhører en helt anden art. Kursisterne blev meget klogere på ”syvsoverens” levevis, dens redekasser, og hvordan forholdene for den er følsomme og skal passes på gennem en fælles indsats.

Tag billeder med din mobil, der betyder noget for dig

Inden frokost blev temaet ”Fotosafari” ved Torben Cordtz slået an. Han fortalte om fotograferingens historie, om hvordan de første billeder blev til og hvordan kunsten at fotografere efterfølgende udviklede sig. Kursisterne havde sendt egne billeder til Torben på forhånd, som han havde ”leget med”. Det var en oplevelse at se, hvordan man med enkel redigering kan ændre et billedes udtryk og den måde, vi ser på et almindeligt fotografi taget med en mobiltelefon. Han lærte holdet af amatørfotografer, at det vigtige ved et fotografi er, om det har betydning for dig og ikke primært, om det teknisk set er et fantastisk billede. Du bør, fortalte Torben, spørge dig selv om, hvorfor du tager et billede, og hvad du gerne vil fortælle med det. Og ikke tænke så meget over, om det teknisk set er et perfekt billede, der er landet i din mobiltelefons hukommelse.

Efter frokosten bevægede vi os ud i naturen omkring hotellet. Torben havde bedt os ”fange” ”Liv der reddes, skal også leves – i naturen”. Nogle kursister drog ned til stranden og nød det dejlige vejr. Og der blev taget nogle skønne billeder. Da alle mødtes igen, blev alle billederne gennemgået, og det blev vist, hvor virkningsfuldt de kan redigeres. Det kom der interessante diskussioner ud af, og det viste sig, at der også kom spændende billeder ud af eftermiddagens ”fotosafari”.

Alle deltagerne og lokalafdelingen håber på en fortsættelse

Der var bred enighed om, at det forhåbentlig ikke var sidste gang der kan inviteres til ”Sommerhøjskole” i foreningen. Lokalafdelingen i Vestsjælland af Hjerneskadeforeningen glæder sig over succesen og ser frem til, at den måske med tiden kan udvikle sig til en tradition.

Foto: Dan Kiving
Foto: Dan Kiving
Foto: Dan Kiving
Foto: Dan Kiving
Foto: Dan Kiving
Foto: Dan Kiving