Hvor godt er dit hjem sikret mod næste stormflod eller orkan?

Skybrud og storme bekymrer ikke danskerne

I januar hærgede stormen Malik og forårsagede alvorlige oversvømmelser og stormflod flere steder i landet, og denne sommer har allerede budt på massive regnskyl. Men selvom vejret kan skabe store ødelæggelser, lader det ikke til at bekymre danskerne. Det viser en ny landsdækkende undersøgelse, som AB Analyse har foretaget for forsikringsselskabet Gartnernes Forsikring. Sommeren er over os, og det er tid til at nyde det skønne vejr. Men lige så dejligt solens stråler føles i ansigtet, lige så lunefuldt er vejret. Heftige skybrud, voldsomme storme og farlige hedebølger kan hurtigt erstatte idyllen. Hvert år oplever vi voldsomme vejrbegivenheder, der tidligere kun opstod hvert hundrede år – og udsigten til mildere vejr liggere ikke i kortene.

Tværtimod. FN’s klimapanel vurderer, at den globale gennemsnitstemperatur vil overstige den kritiske grænse på 1,5 grader inden for de næste 20 år, og ifølge klimaforskere kan danskerne forvente mere og voldsommere regn som følge af klimaforandringer. Det kan få meget store konsekvenser for os alle sammen.

Danskerne frygter ikke skader

Selvom voldsomme storme og skybrud skaber massive ødelæggelser, er det ikke noget, der umiddelbart bekymrer danskerne så meget. I en ny landsdækkende undersøgelse, som AB Analyse har foretaget for forsikringsselskabet Gartnernes Forsikring, svarer 65,1 procent af danskerne, at de i mindre grad eller slet ikke frygter klimarelaterede skader på deres boliger. Det til trods svarer 58,9 procent af de adspurgte danskere, at de ikke ved, om deres hjem er sikret mod klimaet. 30,5 procent af dem tror, at deres bolig er klimasikret, men siger, at de ikke har tjekket det, mens 28,4 procent svarer, at de satser på, at deres bolig er sikret mod klimaet, men indrømmer, at de ikke ved det. ”Hvert år ser vi, hvordan vejret er skyld i store skader på mange danskeres hjem. Væltede træer smadrer huse og oversvømmelser ødelægger kældre og gør huse ubeboelige.

Når vejret viser sig fra sin værste side, er følgerne ofte store, og vi står med familier, hvis hjem er blevet helt eller delvist ubeboeligt pga. vejrets rasen og som har brug for vores hjælp”, udtaler Gitte Skipper Jensen, Kundeservicechef i Gartnernes Forsikring.

Tjek dit hjem

Som hovedregel er man dækket mod klimarelaterede skader, hvis man har tegnet hus- og indboforsikring. Men selvom man kan få erstattet de fysiske ting og genopbygget sit hus, kan det være en hård oplevelse, når uvejret rammer. ”I vores undersøgelse svarer 16 procent af de danskere, som har været ramt af klimarelaterede skader, at det er en meget ubehagelig oplevelse, og at de ikke håber, at det sker for andre. Det er også den reaktion, vi møder, når vi er ude og hjælpe de kunder, som har været udsat for en vejrskade. For selvom de fleste former for klimarelaterede skader er dækket af forsikringen, er det stadig en utrolig ubehagelig oplevelse at skulle igennem,” udtaler Gitte Skipper Jensen fra Gartnernes Forsikring. Derfor opfordrer hun også alle danskere til at sikre deres hjem så godt som muligt mod naturens rasen. Sådan sikrer du dig inden næste skybrud Det er bare et spørgsmål om tid, før næste skybrud rammer Danmark – og måske rammer det din by næste gang.

Sådan dækker din forsikring og følg disse 5 gode råd, før regnen vælter ned: Få undersøgt, hvor godt dit hus er sikret mod vejrets rasen – få evt. professionel rådgivning. Tjek alle tagrender, nedløbsrør og afløb i kælderskakte og sørg for, at de ikke er blokerede. Luk alle vinduer og døre – og hav evt. sandsække parat, hvis du vurderer, at du kan få brug for at spærre af for vandmasserne Afblænd lavtsiddende ventilationshuller i ydervægge og sokler, så der ikke kan komme vand ind. Opbevar ikke dyrebare og personlige ejendele i kælderen, hvis den skulle blive oversvømmet. Sørg for hæve de ting, du opbevarer over gulvhøjde. Begræns opstigende kloakvand i kælderen med plastik og sandsække ovenpå gulvriste og toilet. Kilde: Gartnernes Forsikring