Region Sjælland har efter udbud af løn- og personalesystem samt vagtplanssystem indgået kontrakt med KMD, som skal levere to essentielle løsninger til regionen frem til 2032.

Region Sjælland har netop gennemført et større udbud om fremtidig levering af regionens løn- og vagtplansystemer. KMD har genvundet udbuddet, og det betyder, at den danske it-koncern fra 2024-2032 fortsat skal levere it-løsningerne KMD Opus Personale og KMD Opus Vagtplan til Region Sjælland.

“Vi har haft en omfattende og grundig udbudsproces med mange aktører. Vores succeskriterier har været rammesættende for udbuddet – vi vil have et standardsystem som kan støtte og lette personaleopgaverne for vores ledere og en løsning hvor både løn og vagtplan er fra samme leverandør. Valget faldt på KMD, der er vores nuværende leverandør, fordi vi her fik en sammenhængende og moderne it-løsning med systemer i symbiose. Derfor vil der både være stor genkendelighed for medarbejderne, men også fornyelse på flere områder, hvor vi ser frem til at udnytte de mange nye muligheder i vagtplanssystemet og til at øge de digitale arbejdsprocesser inden for HR-området,” siger Marianne Evers, HR-direktør i Region Sjælland.

I KMD ser man meget frem til det fortsatte samarbejde.

“Vi er rigtig glade for at blive tilvalgt som strategisk samarbejdspartner af Region Sjælland, og vi ser frem til at bidrage til et fortsat gensidigt godt samarbejde. Med aftalen kommer vi til at levere de kvalitetssystemer, regionens medarbejdere allerede kender godt, og derudover har vi udviklet nye elementer til løsningen,” siger Tom Johan Jensen, direktør for Human Capital Management i KMD.

Masser af fælles udvikling i aftalen

Netop fokusset på at udvikle nye elementer til den velkendte løsning har både i den forgangne og nye kontraktperiode været et væsentligt element i samarbejdet.

“Et af målene i den nye aftale er at modne fremtidens måde at planlægge arbejdsopgaver på. Det kommer vi til at gøre ved fx at sikre patientfokus gennem øget intelligent automatisering balanceret med en fair planlægning af medarbejdernes arbejdstid, der også afspejler deres individuelle livsfaser og ønsker til nærvær og fravær,” siger Jørgen Munk Nielsen, forretningsdirektør for Vagtplan i KMD og tilføjer:

“Vi har i fællesskab intensiveret det gode samarbejde de forgangne år, hvor vi struktureret har set på, hvad der fungerer rigtig godt og hvilke ønsker der er til udvikling. Her er implementeringerne sket i bølger i den takt, Region Sjælland har ønsket det. Det har også betydet, at vi i tæt samarbejde har prioriteret den løbende udvikling af blandt andet funktionalitet og brugeroplevelsen, så indholdet blev nøje afstemt med Region Sjællands behov.”

Region Sjælland får dermed en løsning, der giver sammenhæng og sikkerhed i håndteringen af de mange løn- og personaleopgaver, og som indeholder moderne og fleksible redskaber, der sikrer, at opgaveløsningen sker effektivt og smidigt – blandt andet med et Business Intelligence-værktøj.

Baseret på stor erfaring og med vidensbank

Teknologisk er løn- og personaleløsningen bag aftalen bygget på den markedsledende SAP-platform, der er en del af årsagen til, at KMD i 2021 blev udnævnt til et af verdens 10 bedste inden for SAP-certificeringer med Global top 10 Customer Center of Expertise. Vagtplansløsningen er bygget som en smidigt integreret løsning, så data flyder online mellem de to systemer og sikrer, at brugerne altid oplever sammenhæng mellem systemerne og arbejder med de samme opdaterede data.

Kvaliteten af løsningerne og deres mulighed for digital understøttelse af komplekse love, overenskomster og beregninger er resultatet af KMD’s mangeårige erfaring med både teknologien såvel som faglighederne i regionerne. Region Sjælland får med valget af KMD Opus Personale og KMD Opus Vagtplan derfor også adgang til en stor vidensbank bestående af 200 medarbejdere med spidskompetencer inden for løn, overenskomster, arbejdsprocesser og vagtplanlægning.

Kilde

Foto: ADL