Regionsrådet i Region Sjælland har besluttet at sende redegørelse om råstoffer i høring fra den 14. november 2022 til den 16. januar 2023. Virksomheder, offentlige myndigheder, organisationer og borgere inviteres til at bidrage med bemærkninger til redegørelsen.

Hvert fjerde år skal regionsrådet gennemgå den gældende råstofplan for at vurdere, om råstofplanen skal revideres. Regionen har lavet en redegørelse for råstofområdet, der gør status på den nuværende og fremtidige forsyningssituation med råstoffer i Region Sjælland samt stiller spørgsmål om behovet for en revision af den gældende Råstofplan 2020.

Denne redegørelse sendes nu i offentlig høring i perioden 14. november til den 16. januar 2023. Det er pt. regionens vurdering, at der ikke er behov for en revision af den gældende råstofplan. Men regionen afventer nu de indkomne høringssvar, så de sammen med redegørelsen kan indgå i regionsrådets endelige vurdering af, om Råstofplan 2020 skal revideres.

– I Region Sjælland skal vi sikre et hensyn til samfundet og erhvervslivet, der har brug for adgang til råstoffer, samtidig med at vi også tager hensyn til borgerne, miljøet og ikke mindst bæredygtighed. Det er en vigtig regionalpolitisk opgave, og jeg ser frem til, at vi får samlet input fra alle de mange aktører, der måtte have bemærkninger til redegørelsen, siger Bruno Jerup, formand for Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø i Region Sjælland.

Bæredygtig råstofforsyning

Region Sjælland arbejder med bæredygtig råstofindvinding, som fremgår af Råstofplan 2020, samt i konkrete projekter, der bidrager til at sikre en nuværende og fremtidig tilstrækkelig forsyning af råstoffer til anlægsarbejder, byggeri, industri mm.

Samtidig er planlægningen et vigtigt redskab til at afveje de forskellige interesser og få balance mellem udnyttelsen af råstoffer og beskyttelsen af borgere og miljø. Derfor er offentligheden, herunder virksomheder og andre myndigheder, vigtige sparringspartnere for regionsrådet, som hvert fjerde år skal gennemgå regionens gældende råstofplan for at vurdere, om der er behov for en revision.

– Vi arbejder målrettet for en bæredygtig råstofindvinding i regionen – også for de fremtidige generationer. Blandt andet har vi sat det mål, at genanvendte materialer og overskudsjord skal dække mindst 20 procent af regionens råstofforbrug i 2032. Vi ser derfor frem til at få bemærkninger og gode input til den redegørelse, der nu sendes i høring, siger Bruno Jerup.

Hvad sker der nu?

Alle interesserede kan i høringsperioden fra den 14. november 2022 til den 16. januar 2023 bidrage med bemærkninger til regionsrådet, som gerne hører fra borgere, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Man kan læse redegørelsen og sende bemærkninger via Region Sjællands digitale høringsportal, som findes på hjemmesiden – www.redegoerelse.raastofplan2020.regionsjaelland.dk

Regionsrådet vil på baggrund af redegørelsen og de indkomne høringssvar beslutte, om Råstofplan 2020 skal revideres. Det forventes, at regionsrådet træffer denne beslutning i foråret 2023.

Kilde

Foto: ABW