Grundet stor tilgang af børn til Dagplejen mangler Dagtilbud Katrinedal dagplejepladser i den østlige del af Tuse, herunder Vestervang / Allerup området. Derfor søger de en dagplejer med bopæl i området – til tiltrædelse 1. maj 2021 eller snarest herefter.

Dagplejen er en del af Dagtilbud Katrinedal og består i dag af 19 dagplejere, fordelt på seks grupper. Tre grupper har legestue i Børnehuset Solsikken i Gislinge. To grupper har legestue i Dagplejens eget hus i Tuse, sidst, men ikke mindst, er der en legestuegruppe på Tuse Næs, som ligger i forbindelse med børnehuset Troldemosen.

Som dagplejer i Holbæk Kommune bliver du en del af et netværk, og selvom jobbet er selvstændigt, står du aldrig alene. Det nærmeste team består, ud over dine kommende kolleger, af en pædagogisk leder samt to dagplejepædagoger. Dagplejepædagogerne supplerer hinanden, men arbejder ud fra hvert deres fokusområde. Desuden har distriktet tilknyttet en sprogvejleder til understøttelse af børnenes sproglige udvikling.

Du vil deltage i kurser og løbende få støtte og sparring af uddannede pædagoger. Alt sammen vil klæde dig godt på til jobbet og sikre din videre faglige og personlige udvikling.

De tilbyder

et spændende og afvekslende arbejde
et arbejde, hvor børnenes trivsel, læring og udvikling er i fokus
et arbejde med ansvar og indflydelse på hverdagen
en arbejdsplads med mulighed for faglig og personlig udvikling
råd og vejledning af et pædagogteam
sparring og vidensdeling med kolleger
mentorordning, hvor du får tilknyttet en af dine kolleger for ekstra støtte de første måneder
kurser målrettet børnenes læring og trivsel samt kurser

De forventer, at

du er et rummeligt menneske, der kan skabe omsorg og nærvær i relationen til børnene
du kan se det enkelte barns behov og planlægge din praksis herefter
du har kendskab til / erfaring med de 0-2 åriges udvikling
du er positiv og anerkendende i din tilgang til andre mennesker
du er moden og ansvarlig
du kan arbejde professionelt og selvstændigt
du er fortrolig med og har vilje til at anvende standard IT-værktøjer som en del af dagligdagen
du er indstillet på et godt, åbent og fleksibelt samarbejde med børn, forældre, kolleger og dagplejepædagoger
du ønsker at bruge din bolig som arbejdsplads, hvor boligen bliver en del af et inspirerende børne- og læringsmiljø.

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 31. marts 2021) 

Foto: ABW