Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Holbæk Kommune i tidsrummet 2022/03/22 til 2022/04/05.

Bemærk det er de hændelser, politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Færdselsuheld – Bagmarken, Store-Merløse – Holbæk

Kl. 07.15 var der sket et sammenstød mellem to bilister på Bagmarken, så en ambulance var blevet sendt til uheldsstedet.
Politiet kørte også til uheldsstedet, hvor de implicerede stod i rabatten på vejen, så de ikke spærrede for den øvrige trafik.
En 20-årig kvinde fra Stenlille var i en personbil kørt i en personbil ad Bagmarken mod øst, da der skete et sammenstød med en anden personbil, som en 46-årig mand fra Nyrup førte i modsat retning. Bilerne ramte hinanden på deres respektive venstre sider, og sammenstødet var ikke voldsommere, end at de to parter blev tilset af ambulancepersonalet og konstateret uden behandlingskrævende skader.
Politiet har optaget rapport om uheldet for at få klarlagt de nærmere omstændigheder ved sammenstødet, der skete i vådt føre og regnfuldt vejr.

Tyveri fra borger – Svinninge – Holbæk

Kl. 11.08 anmeldte pårørende til en 87-årig mand fra Svinninge, at den 87-årige kl. ca. 10.10 havde fået stjålet sin pung med indhold, bl.a. dankort og kontanter, på vejen hjem fra supermarkedet Rema 1000 til sin egen bopæl i Svinninge.
Den 87-årige havde undervejs fået selskab af en fremmed mand, der havde talt om penge til sin syge mor, der var indlagt på et hospital, ligesom han i samme forbindelse havde fremvist et stykke pap med en tekst på.
Den fremmede havde under dette fået afledt den 87-åriges opmærksomhed fra tyveriet af pungen, som den fremmede mand kan mistænkes for at have stjålet, uden at den 87-årige opdagede noget.
Dankortet er nu meldt stjålet og kan således ikke misbruges af den fremmede mand, som blev beskrevet som: mand, 25-30 år, muskuløs af bygning, brunlig hudfarve, sort hår, sort fuldskæg, iført mørkt tøj og i øvrig dansktalende med accent.

Politiet i Holbæk hører gerne fra personer, der måtte have bemærket den beskrevne mand i Svinninge-området, så politiet måske kan få ham identificeret. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Spirituskørsel – Skarridsøgade, Jyderup – Holbæk

Kl. 13.29 anholdt og sigtede politiet en 51-årig mand fra Føllenslev for spirituskørsel i en personbil. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve.

Lov om euforiserende stoffer – Holbæk

Kl. 15.39 henvendte personale fra den forebyggende afdeling hos politiet i Holbæk sig på bopælen hos en 41-årig mand, fordi politiet mistænkte ham for at kunne være i besiddelse af euforiserende stoffer.
Ved ankomsten lugtede det kraftigt af hash på hans bopæl, hvor politiet ved den efterfølgende ransagning også fandt 111 gram hash, der blev beslaglagt som bevis i en sag om overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.
Den 41-årige blev sigtet og afhørt til sagen, som han vil høre nærmere til, når den skal afgøres.

Affaldsafbrænding bredte sig – Slagelsevej, Holmstrup, Jyderup – Holbæk

Kl. 12.52 rykkede brandvæsnet og politiet ud til en naturbrand, hvor der var gået ild i noget græs.
Brandvæsnet fik dog hurtigt slukket branden, der havde nået at ødelægge et græsareal på ca. 100 x 100 meter.
Politiet fik klarlagt, at branden i græsarealet skyldtes en afbrænding af have- og byggeaffald, som en 58-årig mand fra Hvidovre blev anset som ansvarlig for. Da han ikke havde udvist fornøden forsigtighed i forbindelse med afbrændingen, blev han sigtet for overtrædelse af beredskabslovgivningen, så han nu kan forvente at modtage et bødeforelæg som afgørelse på sagen. Ingen kom til skade ved branden, og der var heller ikke risiko for, at den kunne have ødelagt bygninger mv.

Narkokørsel – Kasernevej, Holbæk

Kl. 22.12 anholdt og sigtede politiet en 41-årig mand fra Holbæk for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer ud fra en mistanke om, at han kunne være påvirket af cannabis.

Glatføreuheld – Kalundborgmotorvejen, Tølløse – Holbæk

Kl. 07.34 var en 20-årig fra Svebølle forulykket i sin personbil og havde påkørt autoværnet i midterrabatten i det østgående spor på motorvejen.
Politiet kunne på uheldsstedet konstatere, at den 20-årige havde fået sin bil ind i nødsporet, mens han ventede på den tilkaldte autohjælp.

På uheldsstedet var der glat på kørebanen på grund af sne og is, hvilket kunne være en medvirkede årsag til, at den 20-årige havde mistet kontrollen over sin personbil. Ingen øvrige trafikanter var blevet involveret i uheldet, som politiet blot registrerede omstændighederne ved.

Bortvisning af ophidset kunde – Ahlgade, Holbæk

Kl. 14.42 anmeldte personalet i en telebutik, at ekspeditionen af en kunde havde udviklet sig sådan, at kunden var blevet ophidset og havde skabt utryghed for både personalet og andre kunder i butikken.

Politiet fik i butikken kontakt til en 34-årig mand fra Holbæk, som havde henvendt i butikken for at betale en regning. Denne ekspedition havde udviklet sig uheldigt, så den 34-årige var blevet stærkt ophidset og højtråbende.

Trods personalets og en anden kundes forsøg på at dæmpe ham var det ikke lykkedes, så politiet måtte finde en pragmatisk løsning, inden den 34-årige blev fulgt ud af butikken.
Ingen havde lidt fysisk overlast, og politiet fandt i den givne situation umiddelbart ikke grundlag for at sigte nogen for noget.

Færdselsuheld / spiritus-/narkokørsel / kørsel uden førerret mv. – Skovvejen / Amtsvejen, Jyderup – Holbæk

Kl. 16.03 rykkede ambulancepersonale og politiet ud til et færdselsuheld på Skovvejen ved lyskrydset ved Amtsvejen, idet flere biler var stødt sammen.
Det viste sig, at uheldet var sket, efter at en 32-årig mand fra Letland i en lettisk registreret personbil var kørt ad Skovvejen i østlig retning. Foran ham kørte en 22-årig kvinde også fra Letland i en anden lettisk personbil frem til lyskrydset ved Amtsvejen. Her bremsede den 22-årige op for at standse bag andre trafikanter, der var standset for rødt lys.

Den 32-årige opdagede for sent, at de forankørende var standset, så han påkørte bagenden af den 22-åriges bil, så hendes bil blev skubbet ud i græsrabatten til højre og videre ind i et autoværn. Den 32-åriges bil fortsatte fremad og ramte bagende af en bil, som en 41-årig mand fra Kalundborg var fører af.

Sammenstødet medførte afspærring med en tavlevogn for trafik i østlig retning på Skovvejen ved rundkørslen ved Bjergsted Byvej frem til kl. ca. 17.50, hvor oprydningsarbejdet og borttransport af de implicerede køretøjer var afsluttet.
Et barn på knap to år i den 32-åriges bil blev bragt til skadestuen og efterfølgende indlagt til observation for eventuel skade, idet politiet havde en mistanke om, at barnet måske ikke var fastspændt under kørslen.

Politiet anholdt den 32-årige kortvarigt, da han var mistænkt for at være både spiritus- og narkotikapåvirket under kørslen, så han fik udtaget en blodprøve inden sin løsladelse. Den 32-årige havde i øvrigt heller ikke førerret i Danmark, så han måtte ikke være fører af køretøjet.

Politiet har tillige underrettet de sociale myndigheder om omstændighederne ved uheldet i relation til mistanken om den manglende fastgørelse af barnet under kørslen samt mistanken om både spiritus- og narkokørsel.

De øvrige parter slap uskadte fra uheldet, og den 32-årige vil høre nærmere fra politiet i anledning af sagen.

Lokalbetjent besøgte stolt skolepatrulje – Holbæk

“Det var en rigtig fin onsdag morgen” lød det fra lokalbetjent Troels efter sit på besøg på Bjergmarksskolen i Holbæk, hvor han mødte skolepatruljen, som hver dag står klar til at hjælpe alle over fodgængerfeltet. Han fik en god snak med de unge mennesker, som fik stor ros for deres indsats og store arbejde som skolepatrulje. Bispehøjen er en trafikeret vej, hvor der hver dag er ca. 150-200 gående, der passerer vejen. Så skolepatruljen har nok at se til.

“En dreng, jeg mødte, ville gerne være betjent, og han var meget selvsikker og styrede trafikken overbevisende, så ingen var i tvivl om, hvornår der var åbent og lukket for færdslen. Han vil helt sikkert blive en god betjent, hvilket jeg også fortalte ham” siger lokalbetjenten Troels.

Vores lokalbetjente besøger jævnligt skolerne i deres område for at sikre, at morgentrafikken bliver afviklet på en god måde, og at trafikanterne overholder færdselsloven. Der blev ved onsdagen tilsyn ikke uddelt nogen bøder, og alt foregik i skønneste orden. Stort highfive til skolepatruljerne fra os 

Færdselsaktion i Holbæk og Odsherred

Flere patruljer var onsdag på færdselsaktion i Holbæk og Odsherred i mellem kl. 13.00-20.30, hvor omkring 250 biler blev standset og kontrolleret. Snevejret først på vagten satte farten ned på vejene, og derfor havde betjentene ingen grund til at have fokus på hastighed på dagens kontrol. Det blev til tre anholdte for spirituskørsel og en for narkokørsel, og flere kørte uden kørekort. Tre bilejere blev desuden sigtet for at overlade deres bil til en person uden gyldigt kørekort.

Otte bilister blev sigtet for at anvende håndholdt mobiltelefon, fire kørte ude sikkerhedssele, tre kørte på for nedslidte dæk, en havde glemt kørekortet og en havde ulovlig solfilm på ruderne af bilen, så bilen blev indkaldt til ekstra syn.

Hen på vagten klarede vejret op og sigtbarheden blev fin igen, men flere bilister glemte at få slukket for det blændende tågelys. Fem bilister blev sigtet for at køre med tågelys uden grund. De kan alle forvente en bøde i sagerne.

De grovere færdselsovertrædelser blev begået her:

Holbæk

kl. 13.25 på Kalundborgvej i Holbæk blev en 32-årig mand stoppet og kontrolleret. Han blev testet positiv for hash i en narkometertest, så han blev sigtet og anholdt for at få udtaget en blodprøve. Han var desuden frakendt sit kørekort frem til 2024 i en tidligere sag om narkokørsel, så han blev også sigtet for kørsel i frakendelsestiden. Den 32-blev visiteret af betjentene, som fandt ham i besiddelse af et firecifret kontantbeløb. Da den 32-årige skyldte et ikke ubetydeligt beløb til Skat, blev størstedelen af pengene inddraget til at betale en del af gælden. Bilisten var noget træt af situationen, men ønskede ikke beslaglæggelsen forelagt retten.

Kl. 18.37 på Landevejen i Tuse blev en 37-årig mand sigtet for kørsel uden førerret, da han rutinemæssigt blev standset i kontrollen.

Kl. 19.56 på Kundbyvej i Svinninge, blev en 34-årig mand fra Hørve sigtet og anholdt for spirituskørsel, da han havde en promille over det tilladte. Han havde desuden ikke et gyldigt kørekort, da det var blevet inddraget i forbindelse med en tidligere sag om spirituskørsel. Han blev løsladt efter at have afgivet en blodprøve.

Forsøg på indbrud i apotek – Labæk, Holbæk

Kl. 03.06 blev tyverialarmen til et apotek i Labæk aktiveret, så politiet rykkede hurtigt ud til stedet. Her traf politiet en 22-årig kvinde fra Holbæk, som havde sparket på ruden i indgangsdøren i et forsøg på at skaffe sig adgang til apoteket. Ruden var dog ikke gået i stykker.
Politiet vurderede, at hun havde forsøgt at begå indbrud på apoteket, hvorfor hun blev sigtet herfor. Den 22-årige blev afhørt på stedet og forklarede, at hun havde fået akut trang til at skaffe sig nogle piller.
Den 22-årige vil senere høre nærmere fra politiet og anklagemyndigheden, når sagen skal afgøres.

Varetægtsfængsling – Vold i nære relationer – Holbæk

En 27-årig mand fra Holbæk blev i et grundlovsforhør i Retten i Holbæk varetægtsfængslet foreløbigt frem til den 26. april 2022. Han blev sigtet for grov vold mod og trusler over for to voksne familiemedlemmer i den senere tid i Holbæk. Han var blevet anholdt kort efter seneste anmeldelse fra et familiemedlem. Politiet kan ikke oplyse yderligere på grund af dørlukning i sagen.

Grundlovsforhør i sag om vold – Holbæk

En 27-årig mand fra Holbæk fremstilles i dag kl. 12.00 i grundlovsforhør i en sag om vold begået mod to voksne i den mistænktes familie på en adresse i Holbæk by. Anmeldelsen om vold og trusler fik politiet tirsdag middag, og den 27-årige mand blev anholdt tirsdag kl. 20.47.

Den anholdte mand er desuden sigtet i en lignende sag om grov vold først i februar og på baggrund af dette, vurderede anklagemyndigheden, at der var grundlag for at fremstille ham i grundlovsforhør med begæring om varetægtsfængsling. Anklageren begærer dørlukning i sagen, så det er ikke muligt at oplyse yderligere i sagen på nuværende tidspunkt.

Narkokørsel – Roskildevej, Holbæk

Kl. 02.35 kørte en patrulje på Roskildevej i Holbæk, hvor de bemærkede en personbil ved en tankstation. Betjentene standsede bilen rutinemæssigt, og det viste sig at være godt. For bag rattet sad en 45-årig mand fra Grevinge, som ved en narkometertest viste positiv for amfetamin.

Hans tur gik derfor ikke længere, da han blev anhold og sigtet for narkokørsel. Efter at have afgivet en blodprøve blev han løsladt og vil høre mere fra politiet, når resultatet af blodprøveanalysen kommer.

Uro og uorden – Jernbaneplads, Holbæk

Kl. 15.04 fik politiet via alarm 112 en anmeldelse om, at to grupper var i slagsmål, hvorunder nogen skulle tage kvælertagslignende greb på andre personer.
Ud over at sende patruljer til området kiggede politiet også på de ophængte tryghedskameraer, hvoraf fremgik, at flere personer var gået fra Vestergade ad Lindegade i nordlig retning.
Disse oplysninger gjorde, at politiet i området ved Ahlgade fik kontakt til en gruppe på i alt otte unge i alderen 13-16 år fra Holbæk. De svarede til signalementet på de personer, som ifølge anmelderen skulle have været involveret i uroen i området ved togstationen.
Politiet fik talt med de unge, men ingen af dem havde lidt overlast. De havde ifølge egne forklaringer blot lavet uorden for sjov, så politiet fandt ikke grundlag for at sigte nogen, men formanede dem i anledning af adfærden, som havde givet anledning til bekymring hos andre.

Færdselsuheld – Skovvejen, Jyderup – Holbæk

Kl. 16.00 var der sket et færdselsuheld, idet en bil var forulykket, så en ambulance var sendt til uheldsstedet.
Det viste sig, at en 41-årig mand fra Jyderup under kørsel i en personbil ad Skovvejen mod vest af ukendte årsager havde mistet kontrollen over køretøjet, så han påkørte et skilt i midterrabatten.
Uheldet medførte afspærring af vejen i vestlig retning i forbindelse med oprydning af jord, glas og andet vraggods, der lå på vejen efter uheldet.
Den 41-årige blev sammen med to børn på ét og fem år bragt til skadestuen i Holbæk, men de var alle tre sluppet uskadte fra ulykken.
Vejen blev åbnet i vestlig retning kl. ca. 17.30, og politiet registrerede blot omstændighederne ved uheldet.

Anmeldelse om uorden og muligt knivstikkeri – Ladegårdsparken Vest, Holbæk

Kl. 17.46 fik politiet via alarm 112 melding om et slagsmål, hvor en person måske var blevet stukket med en kniv.
Politiet var fremme i området kl. 17.49 og fik klarlagt ud fra vidneforklaringer, at en mand iført en rødlig trøje var løbet fra stedet i retning mod Kløverstien.
Der var umiddelbart hverken slagsmål eller tilskadekomne i området, som blev afspærret, så politihunde kunne undersøge det for eventuelle spor.
Efter efterforskningen fik politiet kontakt til en lettere kvæstet mand, der havde henvendt sig på skadestuen. Blandt adskillige personer med relationer fik politiet kontakt til en 28-årig mand fra Holbæk, der havde en mindre alvorlig kvæstelse, som ifølge hans egen forklaring var opstået i anden forbindelse end et overfald i Ladegårdsparken.
Politiet undersøgte området i Ladegårdsparken for eventuelle spor efter overfaldet, ligesom politiet indtil videre har ledt forgæves efter den flygtende mand.
Den 28-årige er i forvejen er kendt af politiet fra det tryghedsskabende arbejde i forskellige boligområder i Holbæk, hvorfor politiet nu vil forsøge at få klarlagt hændelsesforløbet og identificeret de involverede personer ud fra eventuel videoovervågning i området samt ud fra oplysninger fra vidner, der havde overværet slagsmålet.

Politiet i Holbæk hører gerne fra personer, der måtte have oplysninger i sagen om enten selve slagsmålet og dets involverede parter eller om den flygtende mand. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Hashryger slingrede ned ad Vestergade – Holbæk

Kl. 20.15 kørte to lokalbetjente på patrulje i Holbæk by, da de bemærkede en 20-årig mand, som de kendte fra tidligere sager om narkobesiddelse. Manden kom slingrende ned ad Vestergade, så betjentene besluttede sig for at tage en snak med ham. Den 20-årige blev skønnet påvirket, og han erkendte da også, at han netop havde røget sig vind og skæv. Patruljen sigtede ham for lov om euforiserede stoffer og visiterede ham. Han blev dog ikke fundet i besiddelse af noget ulovligt, så sigtelsen blev frafaldet, og han fik lov at fortsætte sin færd.

Patruljen stoppede i samme forbindelse også en 19-årig mand fra Holbæk i Vestergade, da han også fremstod påvirket. Han erkendte også, at han netop havde røget hash, men heller ikke han havde noget ulovligt på sig.

Tidligere på aftenen slog patruljen vejen forbi venterummet på Holbæk Station, hvor de traf fire unge, som røg i venteværelset. De unge fik en påtale for at ryge på stationen, og de blev vejledt om, at de kunne få en bøde, hvis det gentog sig. En 17-årig ung mand fra Lolland blev fundet i besiddelse af 1 gram hash, som politiet beslaglagde. Han blev sigtet for lov om euforiserende stoffer og kan forvente en bøde i sagen. Hans værge og de sociale myndigheder blev orienteret om sagen.

Narkobilist oplyste falsk navn – Holbæk Landevej, Ugerløse – Holbæk

Kl. 17.41 kørte en patrulje på Holbækvej i Ugerløse, hvor de stoppede en bil i en rutinekontrol. Bag rattet sad en kvinde, som sagde, at hun havde glemt sit kørekort. Bilisten var påvirket af hash, så hun blev anholdt og sigtet for narkokørsel. Hun oplyste sit navn som værende en 28-årig kvinde. Betjentene gjorde dog de nødvendige undersøgelser for at sikre kvinden identitet og her viste det sig, at hun havde oplyst et falsk navn. Bilisten viste sig at være en 26-årig kvinde fra Hillerød, som ikke havde et gyldigt kørekort.

Hun blev derfor sigtet for at overtræde straffelovens regler om falsk anklage, da den 28-årige kvinde, som hun udgav sig for at være, kunne risikere at blive straffet uberettiget. Kvinden blev desuden fundet i besiddelse af en joint og en lille klump hash, som hun blev sigtet for at besidde. Den 26-årige blev også sigtet for kørsel uden førerret. Hun løsladt efter at have afgivet en blodprøve, og vil nu høre mere i sin sag, når resultatet af blodprøveanalysen kommer.

Anholdelse – Våbenlovgivningen – Jyderup Lyng, Vig – Odsherred

Kl. 23.13 fik politiet en henvendelse fra en sommerhusgæst, som havde hørt skudlignende lyde fra en bestemt sommerhusadresse, hvor en mand skulle opholde sig.
Politiet kørte til området med flere patruljer, der under den fornødne sikkerhed fik kontakt til manden, så politiet kunne foretage en udramatisk anholdelse af ham.
Der var tale om en 55-årig, spirituspåvirket og lettere uligevægtig mand fra Vig, som ved anholdelsen var i besiddelse af et skydevåben med isat ammunition samt med yderligere ammunition på sig.
Ved den efterfølgende ransagning af det sommerhus, som han opholdt sig i, fandt politiet ikke yderligere ammunition til skydevåbnet. Skydevåbnet og ammunitionen blev beslaglagt som bevis i en sag om overtrædelse af straffelovens bestemmelser om besiddelse af våben under særligt skærpende omstændigheder, idet manden ikke havde nogen tilladelse til at besidde hverken våben eller ammunition. Hvad der havde været årsag til de lyde, som havde givet anledning til anmeldelsen, fandt politiet ingen umiddelbar forklaring på.
Den 55-årige blev bragt til politistationen i Roskilde, hvor han efter et lægetilsyn blev anbragt i detentionen til afrusning, inden han tirsdag formiddag skal afhøres til sagen. Derefter vil politiet og anklagemyndigheden ud fra de konkrete omstændigheder i sagen vurdere, hvorvidt han skal løslades eller fremstilles i grundlovsforhør. Uanset udfaldet af disse vurderinger er den 55-årige fortsat sigtet i sagen, som han således vil høre nærmere om, når den skal afgøres.

Narkokørsel i frakendelsestiden mv. – Odsherredvej, Svinninge, Nørre-Asmindrup – Odsherred

Kl. 10.39 standsede politiet en personbil, som en 45-årig mand fra Smørum førte ad Odsherredvej i nordlig retning omkring sidevejen Gammel Nykøbingvej.
Den 45-årige kunne ikke fremvise noget kørekort, idet førerretten var blevet frakendt ham frem til 2030 efter bl.a. tidligere spiritus- og narkokørsel. Endvidere kunne politiet mistænke ham for at være påvirket af narkotika under kørslen, så han blev indledningsvist sigtet for de to overtrædelser af færdselsloven.
Efter en anholdelse med henblik på udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer foretog politiet også en undersøgelse af den 45-åriges bil. Herved fandt politiet fire gram amfetamin, hvilket den 45-årige også blev sigtet for ulovlig besiddelse af.
Politiet løslod den 45-årige efter blodprøveudtagelsen, så han vil høre nærmere fra politiet, når analyseresultatet foreligger.

Indbrud i perioden

Parallelvej, Holbæk
Birkevænget, Holbæk
Søbæksparken, Jyderup
Holbækvej, Tornved, Jyderup

Foto: ABW