Her kan man se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Holbæk Kommune i tidsrummet fra den 20. december 2018 til den 22. januar 2019.

Bemærk, at det er de hændelser, som politiet har valgt at inkludere i deres rapport.

Stort kanonslag fundet – Vandtårnsvej, Holbæk

Kl. 2021 fik politiet en anmeldelse fra en lokal borger om, at der på en stor sten ved Absalonsskolen lå et stort kanonslag. Politiet kørte til stedet og fandt kanonslaget. Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste blev konsulteret, hvorefter det blev besluttet, at Forsvaret ville komme til stedet for afhentning og destruktion. Hvem der har lagt kanonslaget på stedet, har politiet ingen oplysninger om.

Færdselsuheld / spiritus-/narkokørsel – Ahlgade, Holbæk

Kl. 1534 fik politiet en anmeldelse om en bilist, der i Ahlgade kørte hasarderet. Bilisten havde påkørt et vejskilt og var kørt hen over fortovet, inden bilisten forsvandt ad Lindevej. Efterforskning i sagen førte politiet frem til en adresse på Pølsekrogen, hvor en 33-årig mand fra Kalundborg befandt sig. Han kunne mistænkes for at havde været fører af bilen under kørslen i Ahlgade. Da politiet kunne konstatere, at han var påvirket af spiritus/narkotika og formentlig også havde været det under kørslen kort forinden, ville politiet anholde ham. Han satte sig dog til modværge, men blev dog anholdt under brug af peberspray. Den 33-årige fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol/euforiserende stoffer, inden han blev anbragt i detentionen til afrusning. Sidst på aftenen løslod politiet den 33-årige, som senere vil høre nærmere fra politiet.

Anmeldelse om sædelighedsforbrydelse – Bysøstræde, Holbæk

Kl. 0049 anmeldte en 18-årig kvinde fra Svinninge, at hun var blevet voldtaget på en P-plads bag ved et diskotek. På et ukendt tidspunkt inden for den seneste ca. 1½ time før anmeldelse havde en fremmed, ung mand begået fuldbyrdet voldtægt af hende, hvorefter manden var forsvundet i ukendt retning. Politiet rykkede ud med flere patruljer til at undersøge området bag diskoteket med bl.a. patruljehunde for at lede efter spor fra den anmeldte forbrydelse, ligesom politiet søgte efter mulige mistænkte i byen. Kvinden blev bragt til Center for Voldtægtsofre til undersøgelse og sikring af eventuelle spor, der vil kunne føre til en mistænkt i sagen. Den 18-årige kvinde er blevet afhørt indledningsvist til sagen, men skal afhøres igen i nærmeste fremtid for at få klarlagt til nærmere detaljer i sagen.

Lørdag – søndag:

Mand med gevær i toget – Holbæk

Kl. 1218 bad Københavns Politi om assistance fra Midt- og Vestsjællands Politi, idet en mand medbringende et gevær tidligere var set stige ind i et tog på Københavns hovedbanegård. Toget havde retning mod Kalundborg, hvorfor Midt- og Vestsjællands Politi blev bedt om at finde manden i toget. Det lykkedes på togstationen i Holbæk kl. ca. 1235, hvor politiet fik kontakt til en 50-årig mand fra København NV. Han medbragte et hardball-gevær, som lignede et rigtigt skydevåben. Den 50-årige var i lovlig besiddelse af våbnet, som han dog blev bedt om rejse videre med i mere diskret form, så øvrige rejsende ikke blev unødigt bekymrede. Hardball-geværet var i øvrigt tiltænkt et familiemedlem, hvorfor han havde medbragt “våbnet” i toget. Politiet havde ikke grundlag for at mistænke manden for nogen lovovertrædelse.

Uro og uorden – Agervang, Holbæk

Kl. 2304 fik politiet en henvendelse fra en lokal beboer, der oplyste, at nogle unge mænd var i slagsmål i området. Politiet kørte til området med flere patruljer, men traf ikke nogen i slagsmål, eller som kunne mistænkes herfor.
Kl. 2324 kom endnu en anmeldelse om uorden i området, hvor patruljerne nu traf en 22-årig mand uden fast bopæl og en 25-årig mand fra Holbæk. De kunne dog ikke mistænkes for at have lavet uro eller været i slagsmål, så de blev ikke sigtet for noget.
Kl. 0049 kom så den tredje anmeldelse om uro, hvorefter politiet traf en 24-årig mand uden fast bopæl i området. Han kunne ikke mistænkes for at have lavet uro i området, så han fik lov til at gå videre uden at blive sigtet for noget. Hvad der reelt er foregået i området, og som har givet anledning til de tre anmeldelser, ved politiet ikke.

Brandundersøgelse – kvinde omkommet – Rønnevej, Jyderup – Holbæk

Kl. 0954 anmeldte hjemmeplejen, at man havde fundet en livløs kvinde i sin egen bolig, hvor der tilsyneladende havde været en ildebrand, idet boligen var fyldt med røg. Branden var dog gået ud af sig selv, så der blev ikke behov for indsats fra brandvæsnets side. I lejligheden fandtes den 79-årige kvindelige beboer livløs i soveværelset, men hun blev kort efter erklæret for afgået ved døden. Der var kraftig sodsværtning i hele boligen, og i soveværelset havde der været brand i og omkring beboerens seng. Branden formodes at opstået på et ukendt tidspunkt efter kl. ca. 2300 lørdag aften og indtil hjemmeplejens ankomst søndag formiddag. Beboeren var ryger, og politiet skal nu sammen med brandteknikere undersøge brandstedet nærmere, idet politiet arbejder ud fra en formodning om, at rygning kan være årsagen til brandens opståen. Ved den foreløbige undersøgelse af boligen fandtes ingen tegn på noget kriminelt. Den afdøde kvindes pårørende er underrettet om sagen.

Narkokørsel / lov om euforiserende stoffer – Holbækvej, Jyderup – Holbæk

Kl. 1615 anholdt og sigtede politiet en 21-årig mand fra København NV for kørsel i en personbil, selv om han kunne mistænkes for at være påvirket af både hash og kokain under kørslen. Ved visitationen i forbindelse med anholdelsen fandt politiet ham i besiddelse af ca. ½ gram hash og ca. 1½ gram kokain, så han blev også sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Den 21-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Rådyr forårsagede færdselsuheld – Kalundborgmotorvejen, Holbæk

Kl. 1106 kørte en 52-årig kvinde fra Høng på motorvejen mod vest, da et rådyr løb ud foran kvindens bil. Den 52-årige undveg rådyret, men kørte ind i autoværnet, så hendes bil snurrede rundt og holdt med fronten mod kørselsretningen. Motorvejen blev lukket i forbindelse med uheldet, da bilen spærrede det meste af vejen. Politiet bestilte Falck til en nødflytning af køretøjet, så trafikken igen kunne passere godt en time efter uheldet. Ingen personer kom til skade ved uheldet, og ingen andre biler blev ramt, men der skete skade på autoværnet.

Kørte for stærkt uden kørekort – Skovvejen, Mørkøv – Holbæk

Kl. 1615 standsede en færdselsbetjent en 38-årig mand fra Mørkøv, da han var blevet målt til at køre 126 km/t i en svensk indregistreret personbil. Den højst tilladte hastighed på stedet var 90 km/t. Manden kunne ikke fremvise et gyldigt kørekort, da han aldrig havde erhvervet et og desuden var frakendt retten til at tage kørekort på grund af tidligere færdselsforseelser begået uden kørekort. Når sagerne skal afgøres, vil retten tage stilling til, hvilken straf den 38-årige vil få for forseelserne.

Færdselsuheld – Riffelhavevej, Holbæk

Kl. 0800 rykkede ambulancepersonale og politiet ud til et færdselsuheld, hvor en bilist havde påkørt et barn. Det viste sig, at en 29-årig kvinde fra Holbæk kørte i en personbil ad Riffelhavevej og var i færd med at passere en bus, der var standset i modsatte side af vejen. Bag om bussen kom et barn, der ville passere vejen foran personbilen. Bilisten forsøgte at bremse ned, men kunne ikke undgå at ramme barnet, der blev skubbet lidt hen ad vejen som følge af påkørslen. Der var tale om en 5-årig pige fra Holbæk, som blev bragt til skadestuen til kontrol. Hun var sluppet fra påkørslen med diverse hudafskrabninger og et blåt mærke. Politiet har optaget rapport om uheldet for at få klarlagt omstændighederne præcist, så det kan afgøres, om nogen kan drages til ansvar for ulykken.

Færdselsuheld – Skovvejen / Sølyst Skovvej, Jyderup – Holbæk

Kl. 1906 var der sket et færdselsuheld i et lyskryds, hvor to biler var stødt sammen, og lyssignalet var gået i sort. Det viste sig, at en 49-årig mand fra Holbæk i en personbil var kørt ad Sølyst Skovvej mod nord og videre ud i krydset ved Skovvejen, hvor han stødte sammen med en anden personbil, der blev ført ad Skovvejen mod øst af en 21-årig mand fra Kalundborg. Den 21-åriges bil påkørte som følge af sammenstødet en lyssignalstander, så hele lyskrydset gik i sort. Politiet afspærrede Skovvejen i østlig retning i forbindelse med oprydningsarbejdet og fik tilkaldt en tekniker til reparation af lyssignalerne i krydset. Kl. ca. 2015 forlod politiet uheldsstedet, da de implicerede biler var bugseret væk. Ingen af parterne kom til skade ved uheldet.

Narkokørsel – Valdemar Sejrsvej, Holbæk

Kl. 2225 anholdt og sigtede politiet en 21-årig mand fra Holbæk for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil, som politiet standsede på en tankstation. En narkometertest indikerede, at han var påvirket af hash under kørslen. Den 21-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Forhøjet vandstand – Roskilde / Holbæk

Varslerne om forhøjet vandstand i Roskilde Fjord og i Isefjorden med kulmination i løbet af eftermiddagen i går mandag medførte ikke yderligere tiltag fra politiets side end de koordinerende møder i Den lokale Beredskabsstab, hvor beredskabsmyndighederne oplyste om de iværksatte foranstaltninger for at beskytte værdier og landområder mod oversvømmelser. Ingen meldes tilskadekommen eller i fare i anledning af den forhøjede vandstand.

Bortvisning af uønskede buspassagerer – Jernbaneplads, Holbæk

Kl. 1756 ønskede et busselskab assistance fra politiet til at fastslå identiteten på to unge, der havde kørt med bussen uden at betale. Nu ønskede de ikke at oplyse deres identitet. Politiet hjalp busselskabet og fik de to unge identificeret som to 18-årige mænd fra Holbæk. Begge blev efterfølgende bortvist fra bussen uden problemer.

Brandundersøgelse – Vandtårnsvej, Holbæk

Kl. 1757 rykkede brandvæsnet og politiet ud til ildebrand i et skur/hytte ved en skole. Ved politiets ankomst var skuret overtændt og stod ikke til at redde. Der var tale om et træskur, som ofte henstår ulåst, således at uvedkommende kan opholde sig på stedet, når skuret ikke bliver brugt til skole-undervisning. Efter slukning af branden kunne politiet ikke umiddelbart finde nogen forklaring på brandens opståen. I skuret findes ikke nogen el-installation, hvorfor politiet nu skal undersøge brandstedet nærmere.

Kvinde fundet død – Holbæk Havn, Holbæk

kl. 1210 fik politiet en anmeldelse om, at en kvinde var blevet fundet druknet i havnen. Politiet kom til stedet og kunne konstatere, at kvinden var en 63-årig kvinde fra Holbæk, der tidligere på dagen var blevet meldt savnet af sine pårørende. Der er intet mistænkeligt i sagen, som politiet betragter som en tragisk hændelse.

17-årig kørte galt – Lindevej, Tølløse – Holbæk

Kl. 0140 kørte en bil ind i en hæk, hvorefter den standsede. En politipatrulje kom frem til stedet, og fandt frem til at føreren af bilen var en 17-årig mand fra Tølløse. Han havde ikke kørekort, nu han blot er 17-år, men havde taget sine fars bil uden at få lov. Han blev derfor sigtet for brugstyveri. Den 17-årige var desuden påvirket, så han blev anholdt og sigtet for narko- og spirituskørsel. Han fik udtaget en blodprøve, hvorefter han blev hentet af sine forældre. Han kan forvente at høre mere fra politiet, når resultatet af blodprøven foreligger.

Søndag – mandag

Indbrud i Perioden

Anders Larsensvej, Holbæk
Strandmøllevej, Holbæk
Mellemvang, Holbæk
Smedelundsgade, Holbæk
Kærsangervej, Jyderup
Slagelsevej, Jyderup
Skarridsøgade, Jyderup
Svalevej, Mørkøv (2 steder)
Ringstedvej, Gudmandstrup, Svinninge
Ternevej, Tølløse
Bellisvej, Tølløse
Valmuevej, Tølløse
Ternevej, Tølløse