Har man en god ide til et projekt eller en aktivitet, der kan skabe mere tryghed, kan man ansøge TrygFonden om midler. TryghedsGruppens regionale råd i Region Sjælland har netop uddelt 4.286.020 kr. til nye tryghedsskabende projekter og aktiviteter i regionen. De nye donationer er uddelt efter TrygFondens fem overordnede mål og skal alle bidrage til at styrke trygheden i det sjællandske.

Børn og unge skal udfolde deres potentiale
TrygFonden arbejder for, at alle børn og unge kan leve et liv, hvor de trives fysisk, mentalt og socialt og rustes til uddannelse, så de kan udfolde deres potentiale og leve et godt og sundt liv. Følgende ansøgere har fået tildelt midler til projekter og aktiviteter målrettet børn og unge i Region Sjælland:

– DGI Storstrømmen i samarbejde med Næstved og Guldborgund kommuner samt lokale idrætsforeninger, “Pigernes Idrætsfællesskaber”, 1.430.634 kr.
– BørneBasketFonden i Roskilde, Haslev og Nakskov, “Lige adgang til fritidsliv”, 732.000 kr.
– Red Barnet Kalundborg, “Styrk børnene i Kalundborg”, 166.706 kr.
– BROEN Næstved, “En aktiv fritid for alle”, 150.000 kr.
– Solskinsskolen – Skælskør Skole, “Sanserum for alle i skolen”, 150.000 kr.
– Red Barnet Roskilde, Familieoplevelsesklub i Roskilde”, 75.000 kr.

Voksne skal kunne leve et trygt og sundt liv
Et mål for TrygFonden er, at flere voksne kan realisere og fastholde en sund livsstil, have et trygt arbejdsliv og deltage i positive fællesskaber. Med det for øje har følgende ansøgere modtaget støtte til gavn og glæde for voksne sjællændere:

– Psykiatrisk Akutmodtagelse på Roskilde Sygehus, “Massagestol til PAM”, 70.000 kr.
– Autisme Center Vestsjælland i Slagelse, “Cykling for alle”, 45.000 kr.
– Foreningen Udvejes Venner i Holbæk, “Aktiviteter for unge misbrugere”, 40.000 kr.

Et trygt ældreliv
Et trygt ældreliv med flere gode leveår og en højere livskvalitet for pårørende til svækkede ældre er også blandt målene for TrygFondens arbejde. Derfor har følgende ansøgere i Region Sjælland fået midler:

– Thereses Fællesskab i Rødby, “Tryghed fællesskab og nærvær”, 310.000 kr.
– DGI Midt- og Vestsjælland, “Idræt om Dagen – på Sjælland”, 101.000 kr.
– Plejecenter Trekroner i Roskilde, “Duocykel”, 45.000 kr.
– Vemmelev VSG&I Fitness, “Motionscykel til ældre”, 42.438 kr.
– De Aktive Pensionister i Gørlev, “Bustransport til svømning for pensionister”, 34.945 kr.
– Fladså Gymnastik, “Motion for ældre”, 15.000 kr.

Tryghed i hverdagen
At folk træder til og hjælper hinanden, når der er behov for det, er vigtigt for at skabe tryghed. Som led i arbejdet for, at flere bliver i stand til at hjælpe sig selv og andre, har det regionale råd i Region Sjælland valgt at donere midler til følgende:

– Absalon Professionshøjskole i Roskilde, “Hjertesikker Zone Absalon”, 274.018 kr.
– SVØM Slagelse Korsør, “Førstehjælpskursus og udstyr”, 154.375 kr.
– Sorø Lystfiskerforening, “Redningsveste”, 35.650 kr.
– Køge Sejlklub, “Redningsveste”, 33.790 kr.
– Guldborgsund Kajakklub, “Sikkerhedspakker – kajakkursus”, 31.464 kr.
– Forening på Fejø, “Redningsveste og redningsflåde”, 10.000 kr.
– FK Odsherred Kajak i Asnæs, “Redningsveste og sikkerhedsudstyr”, 23.352 kr.
– Søspejderne Korsør Sø, “Redningsveste”, 21.230 kr.
– Faxehus Efterskole i Faxe Ladeplads, “Træningsdukker”, 19.560 kr.
– Svebølle Skole, “Førstehjælpskurser”, 16.551 kr.
– Holbæk og Regstrup Spejderne, “Førstehjælpskursus”, 16.000 kr.
– Næstved Svømmeklub, “Træningsdukker”, 13.998 kr.
– Lejerbo Haslev – Frøgården, “Førstehjælpskurser”, 13.738 kr.
– Vordingborg Ro- og Kajakklub, “Førstehjælpskursus”, 11.551 kr.
– Blishøjgårdcentret i Væggerløse, “Førstehjælpskursus”, 10.268 kr.
– Borup Kajakklub, “Førstehjælpskursus”, 10.000 kr.
– Holbæk Roklub, “Førstehjælpskursus”, 10.000 kr.
– Sejlklubben Greve Strand, “Hjelm til sejlere”, 9.480 kr.
– Stigs Bjergby Beboerforening, “Førstehjælpskursus”, 9.368 kr.
– Beboerforeningen Gildringeparken i Haslev, “Førstehjælpskursus”, 8.744 kr.
– Skælskør Billard Klub, “Førstehjælpskursus”, 8.551 kr.
– Efterskolen Lindenborg i Roskilde, “Træningsdukker”, 7.568 kr.
– Knabstrup Hallen i Mørkøv, “Udendørs hjertestarterskab”, 7.500 kr.
– Køge Havkajak, “Førstehjælpskursus”, 7.100 kr.
– Præstø Sejlklub, “Redningsveste”, 6.775 kr.
– Kirke Saaby Gymnastikforening, “Førstehjælpskursus”, 6.650 kr.
– Gulddysse Kulturgård i Roskilde, “Førstehjælpskursus”, 6.495 kr.
– Danmarks Motorcykelmuseum i Stubbekøbing, “Førstehjælpskursus”, 6.000 kr.
– De Grønne Pigespejdere i Dianalund, “Førstehjælpskursus”, 6.000 kr.
– Nysted Kajak og Roklub, “Redningsveste”, 5.046 kr.
– Vesterlandsskolen afd. Fuglebjerg, “Cykelhjelme”, 3.900 kr.
– Boligfællesskabet Bækgården og Møllevej i Borup, “Cykelhjelme”, 1.950 kr.
– Foreningen BIS’koppen i Rude, “Cykelhjelme”, 1.625 kr.

Stærke rammer for tryghed
TrygFonden ønsker at øge danskernes tillid til og deltagelse i civilsamfund og demokrati og medvirke til at skabe en god offentlig debat om tryghed. Som led i dette arbejde, har det regionale råd i Region Sjælland doneret midler til følgende:
– Vision Haslev, “Borgermøder Vision Haslev”, 50.000 kr.
– Folkemøde Kalundborg i Høng, “Folkemøde Kalundborg”, 20.000 kr.

Næste frist for ansøgning om midler hos TryghedsGruppens regionale råd i Region Sjælland er den 1. september 2024. Læs mere om, hvad du kan få støtte til, her: Det støtter vi. På Tryghed.dk kan du også få råd om, hvordan du skriver en god ansøgning: Skriv en god ansøgning.

Tidligere projekter og aktiviteter, som har fået støtte, kan ses her: Projekter og donationer. Fælles for dem alle er, at de har til formål at øge trygheden i Danmark.

Foto: ABW