Foto: ABW

Museum Vestsjælland
Oldvejen 25C
4300 Holbæk
Tlf. 59 43 23 53 (kl. 10-14)
kontor@vestmuseum.dk

Samarbejde mellem mange museer
Museum Vestsjælland er navnet på en fusion, der trådte i kraft den 31. december 2012. Navnet dækker over et formaliseret samarbejde mellem en lang række museer på Vest- og Midtsjælland. I fusionen indgår Kalundborg Museum, Museum Odsherred, Holbæk Museum, Ringsted Museum og Arkiv og Sydvestsjællands Museum.

Sammen danner de Museum Vestsjælland, og denne enhed er samtidig det statsanerkendte kulturhistoriske museum for de knap 300.000 indbyggere på Midt- og Vestsjælland. Museet har også ansvaret for arkæologien og de arkæologiske udgravninger i områderne.

Museets primære indsatsområder er forhistorien, middelalderen, renæssancen og nyere tid. Endvidere inkluderes kunst, der har tilknytning til de geografiske lokaliteter, ifald kunsten har haft og er af betydning for vores forståelse af den lokale kulturhistorie.

Det fælles sekretariat holder til i Holbæk.

Særlige skoletilbud
I samarbejde med Kulturstyrelsen arbejder museet på at udvikle en særlig afdeling for undervisning, der med nye aktiviteter særligt rettet mod undervisningen i grundskolen skal etablere museet som et alternativt lærings- og undervisningsmiljø. Som lærer er man altid meget velkommen til at kontakte museets skoletjeneste, hvis man har forslag til et konkret projekt eller bare har spørgsmål til et eller flere undervisningsforløb.

Grundskoler på Vest- og Midtsjælland har i forbindelse med museumsbesøg mulighed for at blive gratis transporteret ud/hjem af Kulturbussen. Skolen kan vælge at købe et undervisningsforløb, eller man kan nøjes med at hente undervisningsmaterialer fra museets hjemmeside, inklusive lærervejledninger.

11 besøgssteder
Museet råder over 11 lokaliteter, der alle er åbne for offentlighed og som hver især og til sammen illustrerer den store rækkevidde.

 • Bakkekammen i Holbæk er Danmarks eneste museum for bedre byggestik
 • Flakkebjerg Skolemuseum, hvor man som besøgende kan opleve dagligdagen på skolerne i perioden 1904 til 1962
 • Holbæk Museum består af tolv spektakulære historiske bygninger. Her kan man i bl.a. i Arkæolab prøve kræfter med arkæologien
 • Kalundborg Museum, der er beliggende midt i middelalderbyen
 • Malergården ved Lammefjorden, familien Swanes kunsterhjem, med åbent fra april til oktober
 • Det kulturhistoriske Odsherreds Museum
 • Odsherreds Kunstmuseum med særligt fokus på gruppen af Odsherred-malerne, der var inspireret af områdets lys og landskab
 • Ringsted Museum og Arkiv, hvor man kan opleve fortidens liv i landbruget og i købstæderne
 • Skælskør Bymuseum, der udstiller byens udvikling som handels- og søfartsby
 • Slagelse Museum med særligt opmærksomhed på handel, industri og håndværk
 • Sorø Museum, der fortæller Sorøs særlige historie