Svebølle, Jyderup eller Svinninge får glæde af det nye sygehusvaskeri, der skal bygges, efter det gamle vaskeri i Holbæk brændte ned i sommeren 2018. Med vaskeriet følger omkring 40 arbejdspladser til området.

Det nye sygehusvaskeri, der skal vaske og levere linned, uniformer og lignende til sygehusene, skal ligge i Nordvestsjælland. Det ligger fast, efter Forretningsudvalget i Region Sjælland mandag besluttede at arbejde videre med en endelig placering af vaskeriet i enten Svebølle, Jyderup eller Svinninge.

– Vi ønsker at placere vaskeriet et sted, hvor det kommer både Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner til gode. Der følger omkring 40 arbejdspladser med vaskeriet, og vi ønsker at tilgodese hele det Nordvestsjællandske område med vores placering af en arbejdsplads af denne størrelse. Men selvfølgelig skal vaskeriet samtidig placeres hensigtsmæssigt, så vi sikrer, at vi kan levere rent vasketøj til regionens sygehuse og institutioner, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Men selvfølgelig skal vaskeriet samtidig placeres hensigtsmæssigt, så vi sikrer, at vi kan levere rent vasketøj til regionens sygehuse og institutioner.

Regionen skal nu undersøge de tre konkrete muligheder nærmere, inden politikerne endeligt beslutter, hvor vaskeriet skal ligge. De tre byer undersøges ud fra en række kriterier som pris, størrelse på grund og placering tæt på motorvej.

Fakta
• Sygehusvaskeriet lå tidligere på Holbæk Sygehus, indtil det brændte ned natten til den 6. juni 2018.
• Vaskeriopgaven i Region Sjælland har efterfølgende været løst med vaskeriet på Nykøbing F. Sygehus og ved køb af vaskeriydelser hos ekstern leverandør.
• Forretningsudvalget i Region Sjælland har i processen set på mulighederne for at opføre et nyt vaskeri, fortsætte med køb af vaskeriydelser hos ekstern leverandør og muligheden for et offentlig-privat partnerskab.
• Forretningsudvalget i Region Sjælland besluttede den 16. december 2019 at vaskeriet genopføres i Nordvestsjælland og bad administrationen om forslag til den fysiske placering i området, som er de tre forslag med Svebølle, Jyderup og Svinninge.
• Prisen for et nyt vaskeri vurderes at være cirka 62,6 millioner kroner.

Byerne vurderes ud fra følgende kriterier
• Pris
• Størrelse grund
• Gennemført lokalplanlægning
• Forsyning
• Placering tæt på motorvej
• Tilgængelighed for medarbejdere, der benytter kollektiv trafik
• Belastning med tung trafik på skoleveje og i boligområder

Sygehusvaskeriet forventer at levere vasketøj til
• Køge: Sjællands Universitetshospital, Køge
• Roskilde: Sjællands Universitetshospital, Roskilde, og Psykiatrien Øst
• Slagelse: Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse og Psykiatrien Vest
• Holbæk: Holbæk Sygehus
• Kalundborg: Kalundborg Sundhedscenter

Foto: ABW