UddannelsesForum skal understøtte en af målsætningerne i kommunens ’Beskæftigelsesplan 2023’ om, at flere unge skal i gang med en kompetencegivende uddannelse eller i job. Med nedsættelsen af et UddannelsesForum intensiveres arbejdet for, at flere unge mellem 18-30 år vælger og gennemfører en kompetencegivende uddannelse. Herunder skal UddannelsesForum blandt andet kigge nærmere på, hvordan overgangen fra grundskolen til en ungdomsuddannelse kan styrkes.

”Særligt de unge, der ikke kommer i gang umiddelbart efter grundskolen, har sværere ved senere i livet at få fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Derfor er det et fokusområde i Holbæk Kommune, at flere unge skal i gang med en kompetencegivende uddannelse eller i job. UddannelsesForums klare mission bliver at komme med forslag til, hvordan vi styrker og øger andelen af unge, der vælger og gennemfører en uddannelse. Forummet skal arbejde med tiltag, der kan gøre flere unge uddannelsesparate, og folkeskolen vil naturligt kunne indgå i det arbejde,” fortæller Søren Stavnskær, formand for Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv i Holbæk Kommune, hvori forummet vil være forankret.

Hver fjerde 25-29 årig uden ungdomsuddannelse
Over 60.000 unge i hele Danmark mellem 25-29 år har kun gennemført en grunduddannelse, svarende til ca. 15 pct. af aldersgruppen. Særligt de unge, der ikke kommer i gang umiddelbart efter grundskolen, har sværere ved senere i livet at få fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Ser man nærmere på tallene for Holbæk Kommune, er det helt oppe på 24 pct. af de unge mellem 25-29 år, som kun har gennemført grundskolen.

”Én ud af fire unge i alderen 25-29 år står uden en kompetencegivende uddannelse. Det er ganske enkelt for mange. Derfor skal vi lægge os i selen for, at flere unge vælger en ungdomsuddannelse. I det arbejde er det oplagt, at vores folkeskole i en eller anden form også indgår. Vi skal i dialog med skolerne om, hvordan vi sammen styrker tilvalget af ungdomsuddannelserne. For eksempel findes der over 100 erhvervsuddannelser, så det kan være svært at overskue. Men hvis eleverne møder nogle af de fag, der findes i erhvervsuddannelserne, gennem en mere praktisk undervisning i folkeskolen, så kan det gøre valget af en ungdomsuddannelse langt nemmere,” fortæller Jarl Falk Sabroe, formand for Udvalget for Børn og Skole.

UddannelsesForums rammesætning
UddannelsesForum skal fungere som rådgiver og samarbejdspartner for de to relaterede politiske udvalg, henholdsvis Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv samt Udvalget for Børn og Skole. Holbæk Kommune samarbejder allerede i dag om uddannelsesdagsordenen i forskellige netværk og fora. Eksempelvis er der etableret administrativt samarbejde om vidensdeling mellem Holbæk Kommune og ungdomsuddannelserne i kommunen, hvor der holdes møde fire gange årligt.

Der er også etableret et Partnerskab for Erhvervsuddannelser. Partnerskabet består af Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser og FGU Nordvestsjælland, en lokal virksomhed samt Holbæk Kommune, Dansk Industri og Holbæk Erhvervsforum.

Læs kommissorium for UddannelsesForum:

https://dagsordener.holbaek.dk/vis/pdf/bilag/66575a04-01a5-4a74-8f64-f99db3c88a83/

Sammensætning af forummet

 • 2 repræsentanter for Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv
 • 1 repræsentant for Udvalget for Børn og Skole
 • 1 repræsentant for hver ungdomsuddannelse i Holbæk Kommune:
  • Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser
  • ZBC Holbæk
  • Stenhus Gymnasium
  • Slotshaven Gymnasium
  • FGU Nordvestsjælland
  • Nordvestsjællands HF og VUC
Foto: ABW