Der er udbredt glæde og tilfredshed hos Region Sjælland og de 17 kommuner med den nye infrastrukturaftale. De længe ventede og højt prioriterede motorveje til Kalundborg og Næstved samt støtte til sporrenovering af Østbanen er en del af den nye aftale.

​Folketinget har indgået en aftale om de fremtidige trafikinvesteringer frem til 2035, og den vækker glæde i Region Sjælland og KKR Sjælland. Den indeholder væsentlige forbedringer af infrastrukturen til glæde for borgerne og virksomhederne, som vil styrke udviklingsmulighederne i hele regionen.

– Det er lykkedes rigtig godt for os at sætte de sjællandske ønsker på dagsordenen, og det er en fornøjelse at se, at de ønsker, vi i fællesskab har prioriteret højest, nu bliver til virkelighed. Det er en god aftale, som vi kan være tilfredse med. Der kommer nu de midler, der skal til for at få renoveret sporene på Østbanen, hvilket jeg personligt er meget glad for at se. Det har holdt hårdt, men nu kan vi komme videre, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Regionen og kommunerne har i fællesskab prioriteret motorvejene til Kalundborg og Næstved højest på vejområdet. På området for kollektiv trafik er der udover penge til renovering af Østbanen også sat penge af til en videre udbygning af baneforbindelsen mellem Roskilde og Kastrup Lufthavn og en række andre projekter inden for veje og kollektiv trafik.

– Jeg er rigtig tilfreds med, at motorvejene til Kalundborg og Næstved nu langt om længe bliver færdiggjort, og vi får en forundersøgelse af den sjællandske tværforbindelse endda også med motorvejsløsninger. Det har stor værdi for både borgere og virksomheder i hele regionen. Og så har der samtidigt været plads til en række mindre vejprojekter og forundersøgelser andre steder i regionen, siger Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune og formand for KKR Sjælland.

Jacob Jensen, 2. næstformand i Region Sjælland er også tilfreds med aftalen.

– Motorvejene til Kalundborg og Næstved vil være stor gavn for udviklingen i regionen og vil hjælpe os med at udnytte de store potentialer, som erhvervslivet rummer. Men det er ærgerligt, at motorvejen til Næstved først påbegyndes i 2026, da vi havde håbet og arbejdet for en tidligere start, siger Jacob Jensen.

Stærkt samarbejde bærer frugt
Region Sjælland og de 17 kommuner i regionen har siden 2007 arbejdet sammen om at fremme de statslige investeringer i infrastrukturen på Sjælland og øerne. Dagens aftale indeholder markante investeringer og projekter, som er højt prioriteret af regionen og kommunerne. Der er derfor tilfredshed med det brede samarbejde om at fremme de sjællandske trafikale ønsker, som også har involveret erhvervslivet og mange andre.

– Jeg er meget glad for samarbejdet om de sjællandske infrastrukturønsker. Jeg er stolt over, at kommunerne og regionen indbyrdes har kunnet stå sammen om de fælles ønsker samtidig med, at man også har arbejdet for egne mere lokale ønsker. Det giver nu resultater, siger Niels Hörup.

Udover de store projekter er der blandt andet også sat penge af til en ny Stevnsvej, en mindre opgradering af E55 til Nykøbing Falster og af rute 9 på Lolland, hvor der sættes gang i en vandgennemstrømningsanalyse i relation til et muligt fremskudt færgeleje ved Tårs. Hertil kommer, at der igangsættes en forundersøgelse af en opgradering af rute 6 mellem Køge/Solrød og Roskilde.

– Aftalen rummer heldigvis ikke kun de højt prioriterede motorveje og Østbanen. Den rummer også en række projekter spredt over hele regionen, større og mindre og på bane og vej. Noget blev ikke helt som ønsket, og det skal vi sikkert arbejde videre med. Jeg er nok særligt glad for, at der nu endelig kommer gang i realiseringen af baneforbindelsen over Roskilde til Lufthavnen. Det kunne ske hurtigere, men nu er vi i gang, siger Carsten Rasmussen, borgmester i Lejre Kommune og næstformand i KKR Sjælland.​​

Foto: ABW