Holbæk Kommune og Den Sociale Investeringsfond er gået sammen om at etablere en ny tværfaglig beskæftigelsesindsats for psykisk sårbare borgere i Holbæk Kommune. I indsatsen kombineres en psykologbaseret- og en beskæftigelsesrettet indsats, som skal sikre langvarig virkning.

Som de fleste danske kommuner har Holbæk Kommune de seneste år oplevet en stigning i antallet af sygemeldte borgere med psykisk sårbarhed. Derfor er Holbæk Kommune og Den Sociale Investeringsfond (DSI) gået sammen om at oprette en ny tværfaglig beskæftigelsesindsats, der giver borgeren den nødvendige jobrådgivning, men som også tager hånd om deres psykiske udfordringer.

”Vi har erfaret, at det kan være vanskeligt at hjælpe psykisk sårbare borgere i beskæftigelse via vores eksisterende indsatser. Det skyldes, at der kan være mange forskellige barriere forbundet med at komme i beskæftigelse for borgere med en psykisk lidelse. Udfordringer der gør, at den nuværende indsats ikke er tilstrækkelig. Derfor er der brug for at tænke nyt, og det gør vi her,” siger Karina Helmer, udvalgsformand for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv i Holbæk Kommune.

Formålet er at etablere et tværfagligt team bestående af en koordinerende sagsbehandler, en virksomhedskonsulent, en psykolog, en ergoterapeut og en projektleder, der sammen skal give borgeren den bedst mulige støtte til at komme i beskæftigelse. Disse personer vil være gennemgående i hele forløbet, så borgeren oplever et sammenhængende og trygt forløb.

”Denne type helhedsorienteret indsats er tidligere afprøvet og viser, at hvis der er et fokus på borgerens trivsel og livskvalitet, så er der større chancer for, at indsatsen har en langvarig effekt, hvor borgeren bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det til trods er de helhedsorienterede indsatser ikke bredt anvendt i kommunerne. Det vil vi gerne bidrage til med denne investering i Holbæk Kommune,” siger Camilla Bjerre Damgaard, fondschef i DSI.

Indsatsen vil hjælpe 180 borgere og løber over tre år, hvor hver borger er i indsatsen i 26 uger efterfulgt af 13 ugers efterværn.

Indsatsen forventes at starte den 1. februar 2024.

Læs mere på kommunens hjemmeside holbaek.dk 

Foto: ABW