Alle partier i Kommunalbestyrelsen godkendte onsdag aften en ny struktur på skoleområdet i Holbæk Kommune.

Fra næste skoleår, der begynder i august 2021, vil der således være 11 skoler i stedet for de nuværende fire og en bevarelse af alle skolematrikler.

Strukturændringen skal ses i lyset af et generelt politisk arbejde med at løfte folkeskolen i Holbæk Kommune.

”Folkeskolen har længe været kommunalbestyrelsens førsteprioritet, og vi har i de seneste tre budgetter afsat ekstra penge til skolerne. Men vi har også måttet erkende, at de nuværende fire skoler simpelthen var blevet for store og uoverskuelige. Jeg tror på en skole, hvor der bliver så kort som muligt mellem elever, forældre, medarbejdere og ledelse, og hvor alle i og omkring skolen virkelig føler, at den tilhører dem. En skole med plads til forskellighed og plads til selvbestemmelse. Derfor passer det nye frihedsforsøg rigtig godt sammen med den nye skolestruktur”, siger borgmester Christina Krzyrosiak Hansen.

Strukturændringen blev en del af efterårets forhandlinger om Budget 2021-2024. I modsætning til tidligere strukturændringer fulgte der ikke et sparekrav med. Tvært imod. Kommunalbestyrelsen afsatte i stedet ekstra 34,5 millioner til skolerne samtidig med at strukturændringen blev sendt i høring.

De nye skoler er:

Bjergmarkskolen
Absalon og Orø Skole
Svinninge Skole
Gislinge Skole
Tuse og Udby Skole
Nr. Jernløse, Knabstrup og Undløse Skole
Kildebjergskolen
Jyderup Skole
Tølløse Skole
Ugerløse, Stestrup og St. Merløse Skole
Vipperød og Ågerup Skole
Seks af de 11 nye skoler vil således bestå af en enkelt skole, mens de fem øvrige vil bestå af to eller tre skoler.

Der var 30 ud af de 31 medlemmer af Kommunalbestyrelsen, der stemte for den nye struktur.

Citater fra politikere

– I Dansk Folkeparti hilser vi den nye skolestruktur mere end velkommen. Der er tale om en spændende decentral løsning, der betyder, at ledelsen på skolerne kommer tættere på ”den virkelige verden” med fokus på øget forældresamarbejde, kortere beslutningsveje mv., som i den sidste ende vil være til glæde og gavn for den enkelte skoleelev – eleven som det jo reelt handler om.

Steen Klink, Dansk Folkeparti

– Lokallisten ser med tilfredshed på den foreslåede ændring af skolestrukturen, som indebærer selvstændige skoler med selvstændige ledelser og forældrebestyrelser. Vi ville have ønsket, at ingen af de 11 skoler havde mere end to afdelinger, men finder et fælles politisk kompromis vigtigt. Endvidere ser Lokallisten frem til, hvorledes statens tildelte frihedsrettigheder/mest mulig frihed til Folkeskolerne i Holbæk kommune, kan understøtte den ændrede skolestruktur.

Finn Martensen, Lokallisten for Hele Holbæk Kommune

– Vedtagelsen af skolestrukturen er første skridt på vejen til at gøre folkeskolen i Holbæk Kommune attraktiv igen. Nu resterer de afgørende beslutninger om, hvor fri og decentraliseret vores 11 skoler kan blive. Med kommunens frihedsstatus for folkeskolen ligger alle muligheder åbne.

Bent Brandt, Det Konservative Folkeparti

– I SF er vi rigtig tilfredse med, at vi endelig får en skolestruktur med 11 selvstændige skoler, som hviler på et bredt politisk fundament – og som ikke udspringer af besparelser. Jeg er derfor også glad for den store opbakning, forslaget har fået i høringssvarene. For SF har det været vigtigt, at alle elever, forældre og ansatte skal inddrages i dagligdagen, uanset at skolen eventuelt er delt på flere adresser.

Bente Röttig, Socialistisk Folkeparti

– Når vi ikke kunne få 18 selvstændige skoler, så har det for Enhedslisten især været vigtigt at lytte til de ansattes ønsker om lokal ledelse, med uddannelsesbaggrund som dem, de skal lede. Derudover ser vi ordningen med delt ledelse som i Stestrup, St. Merløse og Ugerløse som en fornuftig løsning, som man måske kan udbrede hvis det bliver er succes.

Karen Thestrup, Enhedslisten

– For Radikale Venstre har det hele tiden været ønsket, at der igen skulle ske en decentralisering i skolestrukturen, så der er selvstændig ledelse på hver skole – og den nye skolestruktur er dermed en stor imødekommelse af det radikale ønske.

Emrah Tuncer, Radikale Venstre

– I Venstre er vi glade for, at vi nu er på vej til at have lokale skoler, med lokal ledelse, lokal skolebestyrelse og dermed langt mere selvbestemmelse over egen skole i lokal området. Vi ser frem til, at vi nu forhåbentlig kan lade være med at tale så meget struktur og koncentrere os om kvaliteten i vores folkeskole, som gerne skal være med til at sikre trivsel og høj faglighed hos vores elever.

Camilla Hove Lund, Venstre

– I Liberal Alliance ser vi meget positivt på de muligheder, den nye struktur åbner for, at skolerne kan få nogle mere selvstændige profiler. Jeg håber meget, at man lokalt griber mulighederne for at gå i dialog med elever og forældre for at høre, hvilken skole, de egentlig har brug for og ønsker sig.

Søren Stavnskær, Liberal Alliance

Læs mere her

Foto: ABW