Der er nogle gange borgere, som skal køre langt for at komme til behandling på et af regionens sygehuse. Hvis man så også skal køre langt for at hente medicin, man ikke kan hente på apoteket, så bliver det besværligt. Med medicinboksene ønsker vi at gøre deres sygdoms- og behandlingsforløb lidt mere gnidningsfrit.

Regionsrådsformand Heino Knudsen er glad for, at Region Sjælland efter politisk prioritering nu har etableret otte medicinbokse rundt omkring i regionen.

Det er nemlig en af vejene til at rykke sundhedsvæsenet tættere på borgerne. For i takt med, at sundhedsvæsenet er blevet mere specialiseret, er dele af sygehusbehandlingen samlet et eller få steder i regionen. For borgerne kan det betyde, at der er blevet længere til behandling.

– Det skal være så let at være patient i Region Sjælland som muligt. Med specialiseringen har vi fået bedre behandling. Flere overlever for eksempel kræft. Men for nogle er specialiseringen på bekostning af nærheden. Vi har derfor en klar ambition om at rykke sundhedsvæsenet tættere på borgerne. Her gør vi gerne brug af ny teknologi og nye muligheder som for eksempel medicinbokse, siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

De otte medicinbokse er placeret i Holbæk, Kalundborg, Næstved, Køge, Nakskov, Nykøbing F., Roskilde og Slagelse.

Her kan patienter med kræft, gigt eller epilepsi med behandlingsforløb på et sygehus, efter aftale med sygehusafdelingen, hente medicin i en medicinboks tæt på eget hjem. Normalt har patienterne skulle hente medicinen på sygehuset.

Dækker nu også behandlingsforløb i Region H
Den første medicinboks blev indviet 2. juni 2022 i Næstved. I oktober blev de to sidste bokse taget i brug i Køge og Roskilde. Siden starten har borgere hentet medicin i en af boksene mere end 5000 gange.

Forventningen er, at medicinboksene vil blive benyttet endnu mere i fremtiden i takt med at kendskabet stiger, og at det bliver relevant for flere patienter.

Helt konkret vil borgere, som bor i Region Sjælland, men som behandles i Region Hovedstaden, fremover også få mulighed for at hente deres medicin i en medicinboks lokalt. I første omgang er nogle enkelte afdelinger tilknyttet.

– Nogle af vores borgere tager til Region Hovedstaden for at få specialiseret behandling, hvilket også kan være forbundet med længere transport for at hente medicin i forbindelse med behandlingsforløbet. Derfor er jeg glad for, at vi har fundet en løsning, så de borgere efter aftale med den relevante sygehusafdeling i Region Hovedstaden også kan hente medicin i en medicinboks i Region Sjælland, siger Heino Knudsen.

Derudover kan der i fremtiden blive tilknyttet flere sygehusafdelinger i Region Sjælland.

Medicinboksen fungerer på samme måde som en pakkeboks. Afdelingen bestiller medicinen i samarbejde med patienten. Sygehusapoteket pakker og lægger medicinen i boksen. Efter kort tid får patienten en sms med en kode, som skal tastes ved afhentning. Herefter åbner lågen, og borgeren kan hente sin medicin.

Det er såkaldt vederlagsfri medicin, altså gratis medicin i forbindelse med et behandlingsforløb på sygehuset, som kan hentes i en medicinboks.

Der leveres udelukkende medicin til en medicinboks, hvis patient og sygehusafdeling har aftalt det.

Fakta:

Patienter, der er i behandling på et sygehus uden at være indlagt, kan i nogle tilfælde få udleveret medicin gratis fra hospitalet i stedet for at få udskrevet en recept på medicinen. Hospitalsudlevering kaldes også vederlagsfri udlevering, og gælder for helt bestemte lægemidler til bestemte sygdomme. Udleveringen af den vederlagsfrie medicin sker altid i samråd med den behandlingsansvarlige læge.

Det er muligt for relevante patienter med behandlingsforløb på Reumatologisk Afdeling i Slagelse og Køge (gigt), Hæmatologisk Afdeling i Roskilde (kræft), Onkologisk Afdeling i Næstved og Roskilde (kræft) og Epilepsihospitalet Filadelfia (epilepsi) at få leveret medicin i en medicinboks nær bopælen.

Patienter bosiddende i Region Sjælland med behandlingsforløb i Region Hovedstaden kan også få leveret til en lokal medicinboks. Foreløbig af to afdelinger fra Region Hovedstaden tilknyttet.
Der er otte medicinbokse i Region Sjælland. Boksene er opsat i Holbæk, Kalundborg, Næstved, Køge, Nakskov, Nykøbing F., Roskilde og Slagelse. I Holbæk, Næstved, Køge, Nykøbing F., Roskilde og Roskilde er de opsat på eller ved sygehuset. I Nakskov og Kalundborg er boksene placeret ved henholdsvis Sundhedscenteret og Sundheds- og Akuthuset.

Den mest brugte medicinboks er den i Næstved, som dog også er den, der har været i brug længst tid. Her er der bestilt medicin til mere end 2100 gange.

Der leveres medicin til syv af boksene to gange om ugen, mens der er én ugentlig levering til medicinboksen i Nakskov.

Kilde

Foto: Region Sjælland