I mere end 15 år har DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd – uddelt prisen som Årets Ungdomskommune til en kommune i Danmark, der gør noget ekstraordinært for børn og unge. Og i år er ingen undtagelse. Prisen er en anerkendelse af de kommuner, der går forrest i arbejdet med ungeinddragelse, forbedring af unges livsmuligheder og det gode ungdomsliv. Prisen består af titlen som ‘Årets Ungdomskommune 2023’ og 10.000 kroner, der er øremærket ungeområdet i vinderkommunen. Både kommuner, foreninger eller enkeltpersoner kan indstille deres kommune til Årets Ungdomskommune. I år er der indleveret mange stærke indstillinger, og dommerpanelet har voteret og udvalgt de tre bedste, der er videre i opløbet.

I alfabetisk rækkefølge er følgende kommuner gået videre: Gentofte, Holbæk og Odense. Vinderen, andenpladsen og tredjepladsen afsløres i januar/februar 2023.

”Der har været nogle rigtig gode indstillinger til Årets Ungdomskommune i år. Det bekræfter os i, at mange kommuner lægger sig i selen for at skabe det gode ungdomsliv. Nogle har et stærkt og vedvarende fokus på at give unge indflydelse på kommunens udvikling. Andre er ekstraordinært gode til at finde på nye trivselsinitiativer. Gentofte, Holbæk og Odense Kommune, der er gået videre i opløbet om at vinde prisen som Årets Ungdomskommune, har alle et stærkt ungefokus på hver deres måde,” siger Christine Ravn Lund, forkvinde for DUF.

Begrundelsen er overordnet, at Holbæk Kommune:

sætter unges perspektiver i centrum for udviklingen af kommunen. Det inkluderer strategier på området, udviklingen af en ungdomspolitik, inddragelse af unge i frihedsforsøget ‘Børnenes Skole’, demokratiarrangementer som fx Jagten, det kommende ungefolkemøde på Skvulp.
arbejder for en grøn omstilling med de unge. Heri ligger klimastrategien med inddragelse af unge, Klimasejlads, et ungeklimaråd og samarbejde med HGL – Holbæks Grønne Lunge som videnscenter og eksperimentarium for børn og unge relateret til klima, miljø og natur.
bygger broer mellem unges fritid og uddannelse. Det handler blandt andet om maritime læringsaktiviteter som UngHavn, den maritime 10. klasse og ambitionen om at blive akkrediteret i EU’s uddannelses- og ungdomsprogram Erasmus+.
DUFs forkvinde, Christine Ravn Lund, er en del af dette års dommerpanel sammen med Maria Bruselius-Jensen, lektor ved Center for Ungdomsforskning, Madeleine Steenberg Williams, forkvinde for Danske Gymnasieelevers sammenslutning og Peter Sørensen (S), borgmester i Horsens Kommune, og som vandt prisen sidste år.

Om Årets Ungdomskommune

Prisen ”Årets Ungdomskommune” blev stiftet i 2006 af DUF og uddeles i dag som en anerkendelse af de kommuner, der går forrest for at sikre gode vilkår for unge. I bedømmelsen bliver der særligt lagt vægt på, hvordan kommunen forbedrer unges deltagelse, udfoldelsesmuligheder og levevilkår – gerne ved at skabe gode rammer for frivilligt arbejde med børn og unge.

Kildehttps://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/familie-og-boern/2022/nomineret-til-aarets-ungdomskommune/

Foto: ABW