De søger en udadvendt og dynamisk daglig leder til at stå i spidsen for den videre udvikling af Naturpark Åmosen Danmarks første naturpark.

Naturpark Åmosen er den første naturpark, der opnåede certificering under mærkningsordningen Danske Naturparker. Danske Naturparker er Friluftsrådets mærkningsordning for større sammenhængende områder med enestående natur, landskabelig skønhed og kulturhistorisk værdi. Ordningen sætter fokus på at benytte og beskytte naturen i Danmark og kvalitets godkender områder med natur af særlig regional eller lokal betydning og gode rekreative friluftsmuligheder.

Naturpark Åmosen er udpeget på grund af områdets helt unikke kultur-, natur-, geologiske og landskabsmæssige værdier. Naturparken udgør en sammenhængende “fugtig” landskabskorridor bestående af ådale, søer, moseområder og skove, som strækker sig 45 km igennem Vestsjællands kuperede morænelandskab. Naturparken har et samlet areal på ca. 8500 ha.

I tilknytning til den stadig mere aktuelle klimadebat, er Åmosens potentiale som CO2-støvsuger kommet højere op på den politiske dagsorden.
Udover lederen består Naturpark Åmosen indtil videre af en naturvejleder og en projektmedarbejder.

Som leder skal du sammen med naturvejlederen og projektmedarbejderen i samspil med bestyrelsen arbejde på den fortsatte udvikling af Naturpark Åmosen, herunder vedligeholde og opdyrke nye samarbejdsrelationer og forretningsmodeller.

Bestyrelsen består af repræsentanter for de tre kommuner bag naturparken (Sorø, Kalundborg og Holbæk), Region Sjælland, samt repræsentanter for lodsejere og kultur-, natur- og turismeaktører i lokalområdet.

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist 8. august 2021)

Foto: ABW