I foråret 2020 indstillede Movia al betaling med kontanter i busser og flextrafik som led i håndteringen af COVID-19-epidemien. Beslutningen blev taget på opfordring fra Transportministeren for at undgå unødig smitterisiko ved tæt kontakt mellem chauffører og kunder. Siden marts sidste år har det derfor ikke været muligt at komme af med kontanterne i de sjællandske busser eller i flextrafikken. Men fra 1. september, når alle restriktioner i den kollektive transport ophæves, forventer Movia også at genindføre muligheden for at betale kontant i busser og flextrafik overalt på Sjælland og Øerne.

Frem til 1. september 2021 vil Movias busser fortsat være indrettet som ubemandede selvbetjeningsmiljøer, hvor man kan betale med rejsekort, DOTs billet-app eller med sms-billet. I flextrafikken kan kunderne blive tilmeldt fakturabetaling, så alle ture kan bestilles telefonisk, som man plejer, mens kunden betaler for al sin kørsel samlet en gang om måneden pr. faktura.

“I Movia har vi været dybt optaget af at passe godt på vores kunder og medarbejdere. Af samme grund indstillede vi kontantsalget i busser og flextrafikken. Vi var smerteligt bevidst om, at det kunne blive en udfordring for nogle af vores kunder, og vi har taget mange tiltag undervejs i coronakrisen for at hjælpe de berørte kunder, både med at komme i gang med de digitale løsninger, og ved at udvikle nye betalingsløsninger for flexturkunderne, så de kan bestille telefonisk som plejer og så betale pr. faktura en gang om måneden og køre uden bekymring”, siger Camilla Struckmann, direktør for Kommerciel og Kunder i Movia, og fortsætter:

“Som det er udmeldingen nu, kan vi fra 1. september byde velkommen i vores busser, lokaltoge og flextrafik uden restriktioner, og det forventer vi også gælder kontanterne. At vi kan køre uden restriktioner, er en festdag for os i Movia, og jo også en milepæl i pandemien”, afslutter Movias direktør for Kommerciel & Kunder, Camilla Struckmann.

Det er de regionale forskelle i smitteniveauet under Covid-19 pandemien, som gør, at Movia fastholder suspenderingen af kontantsalget frem til alle restriktioner i den kollektive transport, er udfaset.

Movia gør opmærksom på, at der løbende udføres billetkontrol i alle Movias busser. Man skal have gyldig billet, inden man stiger ombord. Indtil 1. september henviser Movia til DOTs app, sms-billet eller Rejsekort.

Foto: ABW