Det burde egentlig ikke være så svært, men det er det. Hvert år er der mange kunder, der glemmer at betale for billetten, når de hopper på bussen. Derfor udfører Movia løbende billetkontrol rundt om på hele Sjælland. Men erfaringen viser, at der er visse tidspunkter, områder og buslinjer, hvor det er svært for Movias kontrollører at gennemføre billetkontrol. Det har ført til et samarbejde mellem Movia og det lokale nærpoliti om koordinerede billetkontrolindsatser.

Fredag 12.  november udskrev otte Movia kontrollører 192 kontrolafgifter i en sådan koordineret billetkontrolindsats sammen med Københavns Politi på Nørrebro i København. Og de 192 kontrolafgifter er relativt mange i forhold til gennemsnittet. På en gennemsnitlig dag udskriver en kontrollør ca. 10 afgifter om dagen.

De koordinerede billetkontrolindsatser gennemføres, fordi manglende billetindtægter er en udfordring for mobilitetsselskabet Movia.

“Billetindtægterne er en forudsætning for, at vi kan blive ved med at have god kollektiv transport, da Movia ellers kommer til at mangle de billetindtægter, der er med til at betale for bustrafikken”, forklarer Movias direktør for Kommerciel og Kunder, Camilla Struckmann.

Samarbejdet med Politiet bidrager med øget sikkerhed for Movias kontrollører, og indsatsen fredag 12.  november var nøje planlagt til at foregå i buslinjerne 1A, 5C og 350S.

“Det sker jo desværre ind i mellem, at nogle forsøger at undvige en kontrolafgift. Og vi forstår selvfølgelig godt, at det er rigtigt ærgerligt at få en kontrolafgift. Men man skal altså altid huske at betale turen, som langt de fleste heldigvis også gør”, afslutter Camilla Struckmann.

Med sig på den fælles kontrolindsats havde Movias kontrollører otte betjente fra Københavns Politi, der sikrede sig, at hele indsatsen forløb fredeligt og roligt.

 

Foto: JDL