Interessen for vilde haver, flere insekter og planter spirer i Holbæk Kommune.

Interessen for grønne projekter er stor i Holbæk Kommune. Tidligere på året blev der nemlig afsat penge gennem Projektudvalget til Udvikling af Lokalområderne til at understøtte lokale, borgerdrevne naturprojekter.

”Det grønne står højt på dagsordenen her i Holbæk Kommune, hvor vi alle har en opgave med at passe godt på naturen og styrke biodiversiteten. Der er et stort engagement på sociale medier, og kommunen modtager flere og flere henvendelser fra borgere, der gerne vil gøre mere selv og have, at vi som kommune gør mere. For eksempel modtager vi mange henvendelser om, at vi slår græsset for meget, og over 150 borgere har på kort tid tilmeldt sig vores nye Facebookgruppe ’Vild med Vilje i Holbæk Kommune’. Samtidigt er Holbæk Kommune på en 10. plads i Danmarks Naturfredningsforenings kampagne ’Slip haven fri’, hvor 126 haver i kommunen har tilmeldt sig,” fortæller Lars Qvist, kommunalbestyrelsesmedlem og formand for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne.

Lige nu arbejder Holbæk Kommune selv med flere større naturprojekter, hvor der blandt andet rejses nye bynære skove i lokalområderne, eksisterende skove omlægges til urørt skov, og dyr sættes ud til afgræsning. Det gælder for eksempel for Åmosen og i arbejdet for en ny naturpark i Tuse-Butterup, hvor begge projekter kan gøre en forskel for naturen.

Borgere bliver uddannet til mentorer
De første puljemidler fra det kommunale projektudvalg er blevet brugt på at skabe et korps af vilde have-mentorer, og til foråret kan op mod 100 borgere dele ud af deres viden. Gruppen gennemgår alle et kursus i, hvordan der skabes vildere natur, og hvordan de inspirerer og hjælper andre borgere i gang med vilde haver. Mentorerne er forpligtet til at dele deres viden og afholde arrangementer i deres lokalområder.

”Med hjælp fra puljen er Orø Fællesjord og Jyderup Højskole med le, blomsterfrø og kvashegn allerede ved at gøre deres arealer vildere. Derudover er der dialog med flere grundejerforeninger i blandt andet Holbæk by, og vi ved, at flere ansøgninger er undervejs. For at samle alle de vilde initiativer, der opstår, har vi oprettet ’Holbæks vilde Landkort’, hvor alle kan dele billeder af deres vilde projekter,” fortæller Lars Qvist.

Læs mere om projekterne og de vilde haver på www.holbaek.dk/dkvild

Foto: ABW