Et nyt projekt med titlen ”Børnekulturstafetten” bringer mere kunst og kultur til børn i Holbæk Kommune og Odsherred Kommune, og det har Slots- og Kulturstyrelsen valgt at støtte med et tilskud på 1,15 mio. kr.

Kun 4 procent af børn og unge er tilknyttet musik- og kulturskoler. Tallet er dalende, og den udvikling vil Holbæk Kommune og Odsherred Kommune med en række samarbejdspartnere vende gennem ”Børnekulturstafetten”.

Projektet bringer mere kunst og kultur til børn i dagtilbud, og Slots- og Kulturstyrelsen har valgt at give en støtte på 1,15 mio. kr. Pengene kommer fra styrelsens initiativ ”Grib engagementet”, hvor en række kommuner får tilskud til projekter, der giver børn og unge adgang og lyst til at udfolde sig inden for blandt andet musik, teater og billedkunst.

Børnekulturstafetten i Holbæk og Odsherred består af syv ugers stafet og udviklingen af en ny model. Modellen skal på sigt kunne motivere og skabe en vedvarende interesse for kunst og kultur hos både børn og forældre. Hensigten er, at det vil få børnene til i højere grad at deltage aktivt i tilbud på kulturområdet. Og det er vigtigt, fortæller formanden for Kultur og Fritid i Holbæk Kommune.

– Kunst og kultur er noget, der styrker individet, fællesskabet og det gode liv på rigtig mange parametre. Både uddannelsesmæssigt og på det menneskelige dannelsesplan. Derfor er det vigtigt, at børn fra en tidlig alder får mulighed for at stifte bekendtskab med kunsten og kulturen. Den mulighed styrkes med Børnekulturstafetten, og det glæder mig meget, fortæller Ole Hansen, formand for Kultur og Fritid i Holbæk Kommune.

I Odsherred Kommune vækker projektet og hele samarbejdet om kunst og kultur til børn også glæde, fortæller centerchef for Kultur og Borger:
– Vi er rigtig glade for vores samarbejde med Holbæk Kommune om Børnekulturstafetten med mere kunst og kultur til førskoleområdet. For vores vedkommende bliver Børnekulturstafetten et supplement til børnehavernes oplevelser under børnelitteraturfestivalen ’Odsherred Læser’, der finder sted til november, siger Eva Ormstrup, Centerchef for Kultur og Borger i Odsherred Kommune.

Kulturoplevelse, der vækker impuls

Den i alt 6 ugers stafet skydes i gang i uge 32 med en kulturoplevelse for de deltagende børn. Den skal være med til at vække en impuls, som børnene sammen med deres pædagoger kan bringe med videre under stafetten.

De efterfølgende uger har skiftevis fokus på pædagogisk arbejde og kulturskoleundervisning, og afslutningsvis byder Børnekulturstafetten på en minifestival og evaluering. Planen er desuden, at stafetten får et konkret tema, som afspejles i indsatserne, og som kan være en inspiration for børnene.

Under stafetten vil undervisere have spændende initiativer med i rygsækken, og projektet prioriterer deltagelse af dagtilbud i yderområder. Det er nemlig her, at børnenes møde med kommunens kunst- og kulturtilbud hæmmes af geografisk afstand, økonomiske forhold eller kulturelle vaner.

Ønsket med projektet er også at videreudvikle alle involverede faggruppers viden og kompetencer, så de i endnu højere grad kan styrke børnene aktive deltagelse som både kulturbrugere og -skabere. Viden- og kompetenceudviklingen vil ske gennem professionelle kunstnere, kulturskoleundervisere og lektorers møde med børn og pædagoger i dagtilbud.

I projektet indgår Kultur og Fritid samt Læring og Trivsel i Holbæk Kommune, Holbæk Kulturskole, Teaterskolen Harlekin, Sjællands Teater, Kultur og Fritid i Odsherred Kommune, Odsherred Musikskole og Professionshøjskolen Absalon.

Det er cirka 1/4 af kommunernes daginstitutioner, der deltager i modelforsøget i 2021, men forsøget ventes gentaget, udvidet og videreudviklet i begge kommuner i 2022 på basis af en ny ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen.

Foto: ABW