Et enestående samarbejde mellem Maskinmesterskolen i København og erhvervsskolerne i Holbæk, Slagelse og Næstved giver nu unge og voksne med en maskinmester i maven mulighed for at tage drømmeuddannelsen i Kalundborg. Med placeringen af maskinmesteruddannelsen i Kalundborg styrkes det tekniske uddannelsesområde markant i den vestlige del af Region Sjælland.

I disse år er der særligt efterspørgsel på arbejdskraft med tekniske kompetencer. Det er derfor en kæmpe succes, at Maskinmesterskolen i København nu har valgt at placere en lokal afdeling af maskinmesteruddannelsen i Kalundborg.

Bag arbejdet med at få trukket maskinmesteruddannelsen til Kalundborg står Knowledge Hub Zealand. Det er et samarbejde mellem Kalundborg Kommune, erhvervslivet, de sjællandske uddannelsesinstitutioner og Region Sjælland, som netop har til formål at styrke uddannelsesmiljøet i Nordvestsjælland.

– Erhvervslivet i Region Sjælland skriger på arbejdskraft med stærke tekniske kompetencer. Derfor skal vi lægge os i selen for, at vi kan tilbyde de unge de rigtige uddannelser. At vi har trukket maskinmesteruddannelsen til Kalundborg er en kæmpe fjer i hatten for Knowledge Hub Zealand og viser, at de visioner, vi har for Kalundborg, kan realiseres, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Samarbejde har banet vejen

Mens maskinmesteruddannelsens teoretiske del kan foregå i et almindeligt undervisningslokale, kræver de praktiske forløb adgang til kostbart teknisk udstyr. Det betyder normalt, at der med opstarten at maskinmesteruddannelsen følger store udgifter, hvilket har gjort det nødvendigt at tænke kreativt.

Den teoretiske undervisning foregår i Kalundborg, hvorimod de praktiske forløb gennemføres på en erhvervsskole i enten Holbæk, Slagelse eller Næstved.

– Vi har for længst erkendt, at samarbejde er vejen frem, hvis vi skal flytte regionen. Der skal lyde en stor cadeau til de lokale erhvervsskoler, der har gjort det muligt for os at tilbyde de uddannelsessøgende en fuld maskinmesteruddannelse inden for regionens grænser. Det er jeg meget glad for, siger Peter Jacobsen, formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Sjælland.

Inspiration for fremtidens arbejde

Ved at samle de relevante parter om en fælles udfordring er det på tværs af parterne lykkedes at skabe konkrete resultater til gavn for både borgere, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner.

– Indsatsen tjener som inspiration og er det gode eksempel på, at kreativitet, nytænkning og samarbejde viser vejen til den gode og holdbare løsning, slutter Heino Knudsen.

Det første hold på maskinmesteruddannelsen starter op i august 2021.

Fakta om uddannelse i Region Sjælland

Der bliver 16 % færre unge i 2030 end i 2019 svarende til 5.155 færre unge i alderen 15-17 år. Det svarer til 184 færre gymnasieklasser.
Ca. 3.000 unge i alderen 20-24 år flyttede i 2018 ud af Region Sjælland, langt de fleste med en gymnasial uddannelse.
17 % af de unge, der gik ud af folkeskolen i 2007, har en gymnasial uddannelse som højest fuldførte uddannelse 10 år senere i 2017.
26 % af arbejdsstyrken (15-64 år) har en videregående uddannelse i Region Sjælland. Det er det laveste blandt de fem regioner. På landsplan har 35 % en videregående uddannelse.
38 % i aldersgruppen 15 til 64 år er ufaglærte.

Kilde

Foto: ABW