I en by tæt ved vandet vil man oftest opleve, at mågerne er en del af bybilledet, men specielt i ynglesæsonen er de meget larmende og aggressive. Således også i Holbæk, hvor det måske kan virke som om, at Holbæk Kommune ikke gør noget ved problemet, men tallene viser, at det ikke helt er tilfældet.

På kommunens hjemmeside er oplysninger om, hvordan man kan imødegå nogle af problemerne med mågerne, og endelig er det værd at bemærke, at der rent faktisk gøres en indsats for at forhindre bestanden af måger i at blive større. Der har været forsøg med at skyde måger, hvilket har været en begrænset succes, da mågerne er kvikke nok til at forsvinde, når de hører det første skud.

Det har vist sig, at man kan forhindre udklækningen af æg ved at sprøjte æggene med paraffinolie. Mågerne ruger så på æggene, der imidlertid ikke resulterer i mågeunger, hvilket paraffinolien forhindrer.

Bekæmpelse af måger er ikke kun et kommunalt problem

Holbæk Kommune har kontakt til et firma, der ved hjælp af en drone står for sprøjtning af æggene på kommunale bygninger. Samme firma har kontakt til en række virksomheder og andre offentlige institutioner i Holbæks bymidte, hvor der ligeledes sprøjtes paraffinolie på mågernes æg.

”Denne indsats kan gøres bedre, hvis endnu flere ejendomssejere engagerede et firma til at bekæmpe mågerne. Det skal finde sted i foråret, hvor udklækningen af æg sker. Ved en koordineret og vedholdende indsats over en årrække og på flest mulig lokaliteter i byområdet, hvor mågerne holder til, har vi størst mulighed for at opnå en mærkbar regulering, ellers vil vi bare flytte problemet lokalt,” fortæller siger Karen Elise Christensen, der er miljømedarbejder i Holbæk Kommune, og pointerer, at kommunen ikke har hjemmel til at regulere måger på private ejendomme og virksomheder, som det fx er tilfældet med rottebekæmpelse.

Nye affaldsspande virker

Sidste år blev der opsat et antal affaldsspande ”Big Belly” på Ahlgade og andre steder i midtbyen, der forhindrer mågerne i at gå på jagt i spandene.

”Det har hjulpet med nye affaldsspande. Det viser erfaringen fra Holbæk og også fra andre byer, der har problemer med måger og affald. Dels kan mågerne ikke komme i dem, og borgerne er blevet bedre til at anvende affaldsspandene i stedet for at smide affald på gaden,” fortæller Karen Elise Christensen.

Der opsættes yderligere 20 affaldsspande magen til de nye dels otte på Ahlgade, Nygade, Smedelundsgade og 12 på havneområdet. Dette forventes at ske i slutningen af maj.

Restauranter og caféer har en særlig opgave

Det er ikke kun gæster, der kan lide at spise på byens restauranter og cafeer. Mågerne elsker at spise rester fra tallerkener, der ikke er fjernet, efter gæsten har indtaget et måltid. Derfor har ejerne af spisestederne et stort ansvar for at bekæmpe mågerne, ved at sørge for hurtig afrydning.

Samtidig er fordring af måger en dårlig idé.

”Det er fristende at tage børnebørn med på havnen sammen med en pose brød for at fordre fuglene, hvilket i høj grad betyder måger. Det er med til at holde bestanden i området. Der er ikke langt at flyve for en måge fra den lille ø Rønnen i Holbæk Fjord, hvor der er en stor koloni af måger, og til havnen i Holbæk,” siger Karen Elise Christensen.

Hvad skal man gøre som grundejer

”Problemet med mågerne fører til mange henvendelse til kommunen, hvor vi forsøger at oplyse om de muligheder, som der er for at bekæmpe mågerne på lovlig vis. Naturstyrelsen skal give tilladelse til de forskellige tiltag mod mågerne, hvilket fremgår af Holbæk Kommunes hjemmeside,” siger Karen Elise Christensen. Holbæk Kommune er naturligvis behjælpelig med yderligere oplysninger. Skriv blot en e-mail til vaekstogbaeredygtighed@holb.dk.

Mågerne er kommet for at blive

Mågerne har tilpasset sig livet i byområder, hvor de nyder godt af henkastet affald og områder med mange flade tage eller fremspring, hvor de kan bygge reder, uden at blive forstyrret af rovdyr.

Uanset hvor mange tiltag, som kommunen eller private gør mod mågerne, så må det forventes, at problemerne ikke forsvinder, men hvis alle gør en indsats, så kan vi i fællesskab minimere problemet.

Kilde

Foto: ABW