Selvom man er voksen og sidder i et kommunalt udvalg, kan man godt lære noget af at lege. Det gjorde Udvalget for Børn og Skole i Holbæk Kommune, da de skød et nyt treårigt projekt om legende læring i gang, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Der var masser af voksensnak om forskning, læringsstrategier og meget andet, da Udvalget for Børn og Skole den 7. september skød et ambitiøst treårigt projekt om legende læring i gang. Projektet skal sikre, at mere læring på børneområdet i Holbæk Kommune sker gennem motiverende leg.

”Legende Læring – sammenhæng for 4-9-årige børn”, som projektet hedder, er finansieret af LEGO-fonden og administreret af Kommunernes Landsforening.

Holbæk Kommune er kommet igennem nåleøjet som en blot seks kommuner i projektet. Målet for kommunerne er at motivere børnene til at lære mere, skabe lige muligheder for læring og en bedre sammenhæng mellem dagtilbud og skole.

For LEGO Fonden og Kommunernes Landsforening handler det om at udbrede viden om legende læring og høste konkrete erfaringer, der kan bruges andre steder.

Mærkede legende læring på egen krop
På opstartsmødet med Udvalget for Børn og Skole i Holbæk Kommune blev der udover voksensnakken også plads til mange konkrete eksempler på det, det hele handlede om; nemlig hvordan børn kan lære mere gennem leg.
For eksempel gravede udvalget dybt i LEGO-kassen og byggede hver en kollega, som de satte særligt pris på. Herudover blev der eksperimenteret med ad flere omgange at forfine og få en papirsflyver til at flyve længst.
De små øvelser er gode eksempler på de fem karakteristika, der kendetegner legende læring: Legene skal give mening, de skal være socialt engagerende, man skal være aktivt deltagende, der skal være et element af begejstring, og så skal man eksperimentere sig frem.

”Der er rigtig meget forskning, der viser, at læring gennem leg er mere motiverende for børn – det gælder i øvrigt også for os voksne. Børn lærer simpelthen mere, når man kan lege det ind. Det er netop derfor, vi gerne vil have legende læring bredt ud til vores dagtilbud og skoler, og det skal det her projekt hjælpe os med”, siger Susanne Utoft, der er formand for Udvalget for Børn og Skole i Holbæk Kommune.

Mere sammenhæng mellem dagtilbud og skole
Men der er flere fordele ved legende læring. Blandt andet kan det være med til at skabe en bedre sammenhæng mellem dagtilbud og skole.

”Nogle børn oplever en stor omvæltning, når de går fra børnehuset og videre ind i skolen. Der er meget forskellige måder at lege og lære på de to steder. Men i virkeligheden behøver det nok ikke være sådan. Det her projekt handler om at få opbygget en fælles viden om legende læring både i dagtilbuddene, i skolerne og derhjemme. Den fælles viden skulle gerne motivere alle børn til at lære mere, men også skabe mere genkendelighed for dem, når de skifter fra dagtilbud til skole”, siger Susanne Utoft.

Ansatte og forældre skal med
I Holbæk Kommune er Nr. Jernløse Skole, Nr. Jernløse Børnehus og Børnehuset Spirekassen samt Gislinge Skole og Børnehuset Solsikken udvalgt til at deltage i projektet. På disse skoler og dagtilbud vil både ansatte og forældre sammen blive inddraget direkte i arbejdet.

”Vi har som politikere fået en fin introduktion til projektet, og vi er klar til at bakke op og følge resultaterne af de kommende års arbejde. I hverdagen er det pædagogerne, lærerne, forældrene og børnene, der skal arbejde med legende læring. Derfor er næste skridt selvfølgelig også at komme i gang med projektet her lokalt. Jeg er sikker på, de kan se det samme store potentiale i projektet som os i udvalget”, siger Susanne Utoft.

I første omgang vil lærere, pædagoger, udviklingskonsulenter og pædagogiske ledere få en indførelse i projektet og dets aktiviteter samt en praktisk introduktion til legende læring.

Herefter kommer forældre og børn med og får en introduktion til legende læring og den forskning, der ligger bag. Det skal gerne give forældrene gode ideer og inspiration til, hvordan de bedst kan støtte barnets udvikling og læring.

Play Heroes udbreder til hele børneområdet
Som en del af projektet vil udvalgte medarbejdere også gennemgå et tredages uddannelsesforløb, så de kan blive såkaldte Play Heroes eller Legehelte. De får en særlig viden om legende læring, og vil i hele projektperioden lave workshops med alle kommunens medarbejdere i dagtilbud og indskoling.

”Hele ideen med det her er jo at opbygge en masse viden på tværs af børneområdet. Når vi kommer hen mod slutningen af projektet, skal vi samle erfaringerne og lægge en decideret strategi for, hvordan vi kan arbejde videre med legende læring. Men lige nu handler det om at få så mange som muligt introduceret til legende læring, og få dem i gang med at bruge det til gavn for børnenes læring og trivsel”, siger Susanne Utoft.

Fakta
Projekt ”Legende Læring” finansieres af LEGO Fonden med ca. 600.000 kr. til Holbæk Kommune. Kommunernes Landsforening administrerer projektet.

De deltagende kommuner er Furesø, Frederikssund, Holbæk, Varde, Esbjerg og Fredericia Kommuner, som selv bidrager med projektledelse og sikrer, at medarbejdere, elever og forældre kan deltage i de forskellige aktiviteter.

Målet med projektet er:
• At skabe lige muligheder for 4-9-årige børn – Forbedre børns muligheder for at lære gennem leg, som er faciliteret af fagprofessionelle.
• Samarbejde om sammenhæng – Styrke samarbejdet mellem de voksne omkring børnene, for at sikre brede færdigheder for skoleparathed og bedre vilkår for sammenhæng i børns overgang fra dagtilbud til indskoling.
• Styrke elevernes engagement og motivation for læring – Understøt nysgerrighed og motivationen for livslang læring gennem legende læring.

 

Udvalgsformand Susanne Utoft Christiansen med sin LEGO-udgave af en god kollega. Pressefoto.
Hvilken papirsflyver kommer længst? Pressefoto.
Medlem af udvalget Søren Harboe Rasmussen koncentrerer sig om LEGO-klodserne. Pressefoto.