LAG Nordvestsjælland skyder det nye år i gang med nytårskur på Jyderup Præstegård tirsdag 16. januar kl. 15-18. Nytårskuren sætter fokus på ny anvendelse af funktionstømte bygninger med to faglige indlæg, forperson Flemming E. Larsen giver en kort status på arbejdet i den lokale aktionsgruppe. Endelig bliver der mulighed for at sige farvel og goddag til hhv. Michella Schack og Marina Petersen på den ene af koordinatorposterne i den lokale aktionsgruppe, der dækker de fire vestsjællandske kommuner Holbæk, Kalundborg, Odsherred og Sorø. Sidst men ikke mindst bliver der god mulighed for at netværke med andre ildsjæle, der vil lokal udvikling.

Hvordan puster man nyt liv i en tom bygning?

I både stationsbyer og ude på landet er funktionstømte bygninger og lokaler en udfordring. De pynter ikke. Men de kan også blive afsæt for nye fællesskaber og oplevelser. Det sætter LAG fokus på ved nytårskuren. Der er nemlig en faglig del, der starter kl. 16.00. Først vil Susanne Eiler fortælle om, hvordan Sorø Station gik fra at være en tom bygning til en dynamisk ramme om moderne arbejdsliv og fællesskab. Det krydres med tips og tricks fra arbejdet med at involvere og skabe lokal forankring.

Dernæst vil Alice Faber fra Turlandet Tuse Næs berette om, hvordan lokale ildsjæle skabte ’Naturrummet’ på fundamenterne af en gammel jagthytte. Begge indlæg vil have fokus på, hvordan man kommer fra idé til handling, herunder hvilke faldgruber der kan være undervejs i processen. Her er noget at lære for alle med tilsvarende idéer og planer. Der vil også være mulighed for at stifte bekendtskab med de konkrete værktøjer, LAG har udviklet med støtte fra Region Sjælland om borgerejede og -drevne multihuse.

Goddag og farvel til hhv. Marina Petersen og Michella Schack

Den lokale aktionsgruppe har to ansatte på Jyderup-kontoret. Stig Andersen fortsætter, mens Michella Schack efter 5½ år har valgt at blive selvstændig projektudvikler og fundraiser. Derfor bliver der også mulighed for at sige tak og farvel til Michella, der har været involveret i mange spændende LAG-projekter og som derudover har været en hovedkraft i at trække Danish Outdoor Festival til Jyderup, hvor 13.000 besøgende sidste år fik en fantastiske oplevelse ved Skarresø.

Som koordinator afløses Michella af Marina Petersen, der har mangeårig erfaring med projektudvikling. CV’et tæller bl.a. Dansk Kyst- og Naturturisme, Væksthus Hovedstaden, Erhvervs- og Videncenter Vestsjælland og LEGO. Derudover er Marina en ofte benyttet foredragsholder og har udgivet adskillige fagbøger.

Netværk, lidt godt at drikke og spise samt mulighed for at demonstrere sin lokalviden

Nytårskuren afholdes tirsdag 16. januar kl. 15.00-18.00 i caféen på Jyderup Præstegård, ét af de projekter LAG har støttet. Som det ses, er det et program med lidt for enhver smag. Apropos smag er der også lidt godt til ganen – både i fast og flydende form. Der er også en konkurrence, der vil give deltagerne mulighed for at brillere med deres viden om vores område og LAG. Konkurrencearket udleveres ved ankomst, og man har så frem til kl. 17.00 til at svare. Vinderen kåres 17.30.

”Det er ikke nødvendigt med tilmelding til nytårskuren. Vi håber, at rigtigt mange vil lægge vejen forbi for at få netværket, hilse på koordinatorerne og få faglig inspiration med hjem. Alle er velkomne. Både vores over 250 medlemmer, ikke-medlemmer, samarbejdspartnere og andre venner af huset. Vil man være medlem, kan man melde sig ind på vores hjemmeside LAG-nvs.dk. Medlemskabet er gratis, og som medlem får man nyttige informationer om landdistriktsudvikling, projekter og andre puljer, der understøtter lokal udvikling,’ afslutter forperson Flemming E. Larsen.

LAG Nordvestsjælland er en forening, der på flere planer arbejder på at skabe liv og vækst i lokalsamfundene i Nordvestsjælland. Man uddeler efter ansøgning projektstøtte til både erhvervs- og almennyttige formål. I alt er der hvert år lidt over 4 mio. kr. fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen til uddeling.

LAG håber at se mange lokale ildsjæle, når de tirsdag 16. januar kl. 15-18 holder nytårskur på Jyderup Præstegård. Udover faglige indlæg om funktionstømte bygninger bliver der rig mulighed for at netværke med andre, der arbejder med lokal udvikling. Billedet er fra en tidligere nytårskur i LAG-regi. Pressefoto