Nogle skoler afholder cyklistprøver, der skal gøre børnene til mere sikre cyklister. Men det sker ikke på alle landets skoler, viser ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik.

Bilerne suser forbi, og på cykelstien er der tæt trafik med cykler, elcykler og elektriske løbehjul. Når man er barn, så kan det være svært at overskue, og derfor er det vigtigt, at alle børn lærer, hvordan de kommer sikkert gennem trafikken.

Men det er desværre ikke alle skolebørn, der kan forvente at blive klædt lige godt på til en sikker fremtid i trafikken. For selv om skolerne har pligt til at undervise børnene i færdselssikkerhed, er der stor forskel på, hvor meget skolerne prioriterer undervisningen. Det viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik.

Se undersøgelsens resultater fordelt på kommuner: www.sikkertrafik.dk/trafiktest

Knap fire ud af ti skoler underviser alle elever i relevant materiale om trafiksikkerhed, viser undersøgelsen. Selv om det er en markant fremgang i forhold til 2022, så viser tallene også, at der stadig er mange børn, der ikke får den nødvendige færdselsundervisning.

– Det er bekymrende, at det ikke er alle børn, der får den her vigtige undervisning, som skal gøre dem mere sikre i trafikken. Hver ulykke med et barn eller en ung i trafikken er meningsløs, og derfor er det vigtigt, at kommuner og skoler prioriterer de her indsatser, siger Rosa Nissen, specialkonsulent i Rådet for Sikker Trafik.

Alle børn har krav på færdselsundervisning
Undersøgelsen viser, at mens det i 2022 var 30 % af alle folkeskoler samt fri- og privatskoler, der underviste alle elever i relevant materiale om trafiksikkerhed, så er det steget til 38 % af skolerne i 2023.

Men sammenligner man folkeskoler med fri- og privatskoler, så viser undersøgelsen også, at der er markant forskel på, hvor meget færdselsundervisningen bliver prioriteret.

For mens 42 % af folkeskolerne underviser alle elever i den obligatoriske trafikundervisning, er det kun er 28 % af fri- og privatskolerne, der klæder alle elever på med relevant trafikundervisning. Selv om skolerne har pligt til at gøre det.

Relevant trafikundervisning kan fx være at undervise eleverne i færdselsreglerne og afholde praktiske gå- og cykelprøver i trafikken, hvor man kan vurdere, om børnene kan færdes sikkert. Men det kan også være at undervise eleverne i 8.-9. klasse om risiko i trafikken og fx lade dem høre foredrag med en person, der har taget nogle risikable valg i trafikken og kom alvorligt til skade i trafikken og nu sidder i kørestol.

– Det bør ikke være valget af skole, som afgør, om vores børn får den nødvendige færdselsundervisning. Derfor følger vi området tæt og hjælper kommuner og skoler med at prioritere undervisningen, så alle børn fremover bliver klædt lige godt på til at blive sikre i trafikken, siger Rosa Nissen, specialkonsulent i Rådet for Sikker Trafik.

Som opfølgning på undersøgelsen sender Rådet for Sikker Trafik konkrete anbefalinger til alle kommuner og alle skoler, så de kan se, hvor og hvordan de kan styrke trafiksikkerhedsundervisningen for kommunens børn og unge.

Undersøgelsens resultater sendes også til Børne- og Undervisningsministeriet, så de ved i hvilken grad, de forskellige skoler får undervist eleverne i færdselslære.

Det er vigtigt at klæde børn på med trafiksikre vaner gennem hele skoleforløbet. For når børn og unge begynder at færdes mere på egen hånd i trafikken, så stiger antallet af ulykker.

De ti farligste år i trafikken for unge er fra de er 15-24 år, hvor de er klart overrepræsenterede i alvorlige trafikulykker.

Pressefoto