Giv inspiration i idebanken

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne har netop vedtaget en række initiativer, der kan støtte op om lokalområdernes fortsatte udvikling og bakke de frivilliges arbejde op. Et af tiltagene er en idébank på Holbæk Kommunes hjemmeside, www.holbaek.dk. Her kan lokalområderne give deres bud på coronavenlige tiltag og aktiviteter.

”I projektudvalget er vi i den grad klar over, at den lokale udvikling er afhængig af frivillige ildsjæle, som kan drible med de ideer, der opstår. Med idebanken vil vi synliggøre alle de nye tiltag, der har været under corona. Forhåbentligt kan andre finde inspiration den vej”, siger formanden for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Lars Qvist.

”Vi er alle påvirkede af corona på den ene eller anden måde. Derfor trænger vi også til at høre om alt det, der faktisk sker og faktisk lykkedes. For ideerne blomstrer stadig i lokalområderne, og frivillige ildsjæle er stadig aktive. Vi håber, at idebanken kan hjælpe med at samle alle de gode og kreative påfund, der har været under corona”, tilføjer Lars Qvist.

Fra virtuel generalforsamling til Pokémon og Paw Patrol

Coronapandemien har gjort det svært at mødes fysisk, og mange planlagte arrangementer er blevet udskudt. Ikke desto mindre har frivillige ildsjæle på tværs af Holbæk Kommunes 18 lokalområder fundet på sjove og kreative løsninger som svar på pandemiens begrænsninger.

I Vipperød Lokalforum har de sat ekstra kræfter ind på at klæde borgerne på it-mæssigt, så de kan holde deres generalforsamling virtuelt. I Undløse har de afholdt en coronasikker idéfest. Og hos Holbæk- og Regstrupspejderne har de arrangeret udendørs orienteringsløb med temaer som Pokémon og Paw Patrol.

Flere initiativer på tegnebrættet

Andre initiativer fra projektudvalget har været et virtuelt informationsmøde, der blev afholdt i vinterferien. Her informerede kommunens fælles-skabere om, hvordan frivillige foreninger, aktiviteter og projekter kan søge tilskud fra Holbæk Kommunes puljer.

Derudover frigiver projektudvalget et økonomisk tilskud til lokalområderne, som bl.a. kan bruges til en festlig aktivitet, og der arbejdes på et tilbud om coronavenlig kompetenceudvikling for frivillige.

Kilde

Foto: ABW