Alle borgere skal have mulighed for at være en del af inkluderende fællesskaber. Det kan civilsamfundet kan have nye løsninger på, og derfor inviteres de med til udviklingen af sociale indsatser.

Foreninger, ildsjæle og lokalområder kan have kompetencer og idéer til, hvordan alle kan blive en del af inkluderende fællesskaber. Derfor inviterer Holbæk Kommune dem med ombord i udviklingen af sociale indsatser.

Det sker nu med en ny pulje, der skal hjælpe en særlig gruppe børn og unge. Puljen hedder ”fritidsliv for alle”, og når Udvalget for Kultur og Fritid har holdt møde onsdag den 7. februar, er kriterier og økonomi på plads.

”Vi tror fra politisk side, at civilsamfundet kan være med til at finde løsninger på, hvordan vi kan udvikle fritidsaktiviteter for børn og unge, der er sårbare eller har et handicap. Civilsamfundet spiller en afgørende rolle i samfundet, og vi tror på, at foreninger, ildsjæle og lokalområder kan være med til at finde bud på brugbare og nye løsninger, som vi med fordel kan prøve af. Den nye pulje giver disse muligheder, og derfor glæder det mig, at vi snart har sat de sidste rammer”, fortæller Ole Hansen, formand for Udvalget for Kultur og Fritid.

Baggrunden for puljen er budgetaftalen for 2024-27. Her besluttede Kommunalbestyrelsen at give 0,5 mio. kr. årligt til støtte af sociale indsatser i foreninger på kultur- og fritidsområdet. Indsatserne skal være for sårbare børn og unge samt børn og unge med handicap, og formålet er at støtte trivslen og muligheden for at deltage i kultur- og idrætsaktiviteter. På onsdag fastslår politikere puljens kriterier og tager stilling til, om den skal have 0,5 mio. kr. årligt.

Fra udstyr til uddannelse

Bliver kriterierne godkendt, giver ”fritidsliv for alle” støtte til opstart af fritidsaktiviteter for børn og unge, der er sårbare eller har et handicap. Den giver også støtte til udstyr, der er nødvendigt for en konkret aktivitet, samt events, stævner eller sociale arrangementer.

Som forening kan man også søge penge til at deltage i relevante kurser eller på uddannelser, der handler om at arbejde med målgruppen. Det kan være kurser og uddannelser til foreningernes trænere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer.

Når puljen er klar til at blive søgt, skal ansøgningen indeholde en beskrivelse af den konkrete indsats og varigheden heraf. Dertil skal der redegøres for målgruppen af indsatsen, og hvordan aktiviteten forankres i foreningen. Når en indsats har fået penge og er gennemført, skal foreningen bagefter sende en evaluering af indsatsens effekt.

Næste skridt

Efter politisk godkendelse er planen, at puljen bliver en del af foreningsmøderne i Holbæk og Jyderup i 2. kvartal 2024. Her kan man skal spørge ind til puljen, komme med ideer og forslag, samt høre nærmere om kriterierne. Der kommer også info i mails direkte til foreningerne, i Folkeoplysningsudvalgets Nyhedsbrev og på Holbæk Kommunes platforme.

Kultur- og Fritidssekretariatet kommer til at tilbyde råd og vejledning til ansøgere af puljen, og den evalueres i 1. kvartal af år 2025 på et møde i Udvalget for Kultur og Fritid.

Foto: JTL