Det er næppe undgået nogens opmærksomhed, at der for tiden forhandles intenst om EU’s kommende budget for 2021-27. Det mærker man også i den lokale aktionsgruppe (LAG) for Midt-Nordvestsjælland. De får nemlig hovedparten af deres midler fra EU og skal uddele de sidste penge fra perioden 2014-20 her i 1. halvår.

Derfor er det ved at være op over, hvis man vil have del i de knap 4 mio. kr., den lokale LAG har tilbage til projekter, der kan skabe liv og vækst i vores landområder. Ansøgningsfristen til puljen er fredag 27. marts. Tirsdag 3. marts holder LAG derfor stort informationsmøde i Jyderup for interesserede fra især Holbæk og Kalundborg Kommune. Tilmelding nødvendig.

Årets sidste ansøgningsfrist hos LAG er 27. marts
”Vi oplever en støt voksende interesse for LAG Midt-Nordvestsjælland og LAG-ordningen, og på under et år er fx vores medlemstal 3-doblet”, udtaler formand Flemming E. Larsen og fortsætter: ”Derfor tror jeg også, at der bliver run på årets sidste ansøgningsrunde, hvor vi har knap 4 mio. kr. at gøre godt med. Fristen er 27. marts kl. 23.59, men det er om at komme i gang nu, hvis man har en god idé/projekt, for man skriver ikke en god LAG-ansøgning aftenen før fristens udløb.”

Der er hjælp at hente
”Overvejer man at søge, er det en god idé at starte med at læse vores hjemmeside grundigt. Derudover råder vi over to dygtige koordinatorer, som man er velkommen til at kontakte for at få konkret vejledning. Endelig lægger vi stor vægt på at komme rundt i hele vores område for at fortælle om mulighederne. I slutningen af januar var vi i Odsherred, i denne uge kommer turen til Sorø og Lejre Kommune, og endelig har vi i næste uge et stort møde, der primært henvender sig til virksomheder, foreninger og personer i Holbæk og Kalundborg Kommune. Jyderup ligger jo så at sige i midten.”

Stort informationsmøde 3. marts i Jyderup
Som nævnt er der hjælp og inspiration at hente, hvis man overvejer at søge penge fra den store pulje. LAG afholder nemlig et stort informationsmøde tirsdag 3. marts kl. 19.00-20.30 i Jyderup. Tilmelding til mødet er nødvendig og skal ske inde på LAG Midt-Nordvestsjællands hjemmeside LAG-midtnordvestsjaelland.dk, hvor man også kan læse mere om LAG-ordningen. Inde på hjemmesiden kan man også se et detaljeret kort over de 100 projekter, LAG har støttet i den nuværende periode.

Pressefoto