Efter 2015 og 2016, hvor det har været vanskeligt at få indtægter og udgifter til at gå op, går det nu fremad med økonomien i Holbæk Kommune.

I den seneste opgørelse over Holbæk Kommunes økonomi, den såkaldte budgetrevision 4, er der sorte tal på bundlinjen. Forventningen er nu, at kommunen kommer ud af 2017 med et overskud på knap 59 millioner kroner. Det positive resultat skyldes ikke mindst, at der er kommet styr på driftsudgifterne, indtægter fra salg af grunde og ejendomme, lånoptag samt at anlægsprojekter er udskudt.

”En stærk og stram økonomistyring har været det centrale omdrejningspunkt for byrådets arbejde i 2017. Det er derfor meget tilfredsstillende, at det hårde arbejde og de mange prioriteringer bærer frugt. Det er et godt afsæt for det nye byråds muligheder for at sætte retning for Holbæk Kommune”, udtaler Søren Kjærsgaard, der stopper som borgmester ved udgangen af året.

Penge i kassen
Allerede ved årsskiftet forventes den gennemsnitlige likviditet at udgøre knap 80 millioner kroner, hvilket er over Økonomi- og Indenrigsministeriet måltal om 1000 kroner per borger.

”Der har især det seneste år været gjort meget for at få økonomien i Holbæk Kommune på rette kurs, og byrådet – med Søren Kjærsgaard i spidsen – har foretaget nogle hårde og vigtige prioriteringer. Selvom vi ikke er i mål endnu og stram økonomistyring også bliver centralt i 2018, får resultaterne af arbejdet med budgetoverholdelse i 2017 afgørende betydning for den fremtid, vi går i møde og det nye byråds handlemuligheder”, udtaler kommende borgmester Christina K. Hansen

”Jeg hæfter mig især ved, at den økonomiske udvikling i 2017 viser, at det nytter for et byråd at træffe svære og til tider også ubehagelige valg i stedet for lade stå til. De økonomistyrings-værktøjer vi politisk og administrativt har bragt i anvendelse i 2017 har været de rigtige, og jeg ser nu frem til – på grundlag af det forventede regnskab for 2017 – at gennemføre den brede budgetaftale for 2018 på et bedre grundlag end forventer”, siger den kommende borgmester, der tiltræder den 1. januar 2018.