Den 1. januar tiltræder Dan Brun Petersen som ny lægefaglig vicedirektør på H0lbæk Sygehus. Han har en baggrund inden for både akut- og samfundsmedicin og har blandt andet været konstitueret centerchef i Sundhedsstyrelsen.

Holbæk Sygehus får en ny lægefaglig vicedirektør med mange års ledererfaring, når 44-årige Dan Brun Petersen sætter sig i vicedirektørstolen den 1. januar 2021. Dan Brun Petersen har tidligere været konstitueret centerchef i Evidens, Uddannelse og Beredskab i Sundhedsstyrelsen og har arbejdet som blandt andet ledende overlæge i Akutafdelingen på Sjællands Universitetshospital og som Danida-rådgiver for Sundhedsministeriet i Tanzania.

– Med Dan Brun Petersen får vi en stærk profil både fagligt og ledermæssigt, og jeg er sikker på, at Dan med sin brede erfaring indenfor sundhedsvæsenet vil bidrage til en fortsat effektiv drift og udvikling af Holbæk Sygehus. Det er derfor også med stor glæde, at vi byder Dan velkommen på holdet, siger sygehusdirektør Torben Dencker Rasmussen.

Dan Brun Petersen er uddannet læge fra Københavns Universitet i 2006 og er speciallæge i både akutmedicin og samfundsmedicin. Han overtager vicedirektørposten fra Knut Borch-Johnsen, som efter en lang karriere i sundhedsvæsenet har valgt at gå på pension.

Vi skal være ualmindeligt gode til det almindelige
Dan Brun Petersens tilknytning til Holbæk Sygehus begyndte allerede, da han var medicinstuderende og første gang fik selvstændigt ansvar for en patient, hvor han under god supervision fik en unik følelse af at kunne bidrage med noget væsentligt som en del af holdet. Han har siden arbejdet på Holbæk Sygehus af flere omgange, senest i 2015 som afdelingslæge og patientsikkerhedsansvarlig i Akutafdelingen.

– Jeg glæder mig til at fortsætte udviklingen af Holbæk Sygehus til gavn for patienterne og personalet. Det er en spændende opgave, som jeg ser frem til at løse i samarbejde med alle de kompetente medarbejdere og ledere, som hver dag yder en stor indsats. Vi skal finde nye løsninger på fremtidens udfordringer, men vi skal samtidig fokusere på kerneopgaven og stræbe efter at være ualmindeligt gode til det almindelige, siger Dan Brun Petersen.

Dan Brun Petersen ser blandt andet frem til at fortsætte det gode samarbejde med kommunerne og almen praksis og skabe endnu bedre forløb for de patienter, der skal fra sygehuset til hjemmet, plejehjemmet eller rehabilitering – og omvendt.

Ledende Overlæge Dan Brun Petersen, Akutafdelingen Sjællands Universitetshospital. Foto: Joachim Rode.