10.000 borgere i Holbæk Kommune får nu et brev i deres postkasser. Brevet handler om et borgertopmøde om, hvad man skal være opmærksom på, hvis der på et tidspunkt skal planlægges for biogas.

I første omgang kan modtagerne udelukkende ansøge om at deltage i selve mødet. Topmødet er nemlig del af et forsøg, som Holbæk Kommune har indgået sammen med Teknologirådet og Region Sjælland.

Målet er udover at få input til en eventuel planlægning for biogas i fremtiden også at udvikle inddragelsen og sikre, at der er borgere med fra alle dele af kommunen. Derfor vil Teknologirådet også udvælge 100 borgere repræsentativt efter blandt andet lokalområde, køn og alder.

”Regeringen har meldt klart ud, at der skal sættes meget mere vedvarende energi op i det åbne land for at nå klimamålsætningerne. Det er en kæmpe opgave for os som kommune, og den påvirker vores borgere på mange forskellige måder. Derfor er vi også glade for muligheden for at afprøve en ny metode i samarbejde med Teknologirådet og Region Sjælland”, siger Lars Qvist, der er borgmester i Holbæk Kommune.

Udover Holbæk Kommune er Kalundborg Kommune og Vordingborg Kommune også med i forsøget med at inddrage borgerne på nye måder, når der skal træffes beslutning om vedvarende energianlæg. Sammen med Teknologirådet vil kommunerne dele erfaringerne med både mødernes form og indhold til inspiration for andre i regionen.

De 100 deltagere på borgertopmødet i Holbæk skal drøfte biogas som en mulig vedvarende energikilde.

”Spørgsmålene til borgerne vil handle om, hvad der er særligt vigtig, hvis man skal planlægge for et biogasanlæg. Kommunen har ingen ansøgninger eller planer for biogas, så det er en meget tidlig dialog, hvor vi vil tage snakken om, hvilke muligheder der er, og hvilke hensyn, der skal tages, hvis der skal planlægges for biogas. ”, siger Kristian Sandgaard Timmermann, der formand for Plan, Bolig og Lokal Udvikling i Holbæk Kommune.

Udvalgsformanden opfordrer modtagerne af brevet til at benytte muligheden for at give sit besyv med i forhold til et af tidens vigtigste spørgsmål.

”Vi har høje ambitioner for klimaet og miljøet i Holbæk Kommune. Det skal vi have, men vi ved også, at det påvirker landskabet og vores borgere. Med det her borgertopmøde afprøver vi en anderledes metode til borgerinddragelse. Det er vigtigt, at vi får borgerne med i den grønne omstilling, så jeg synes, man skal byde ind på en plads ved borgertopmødet, hvis man er interesseret i at præge en både langsigtet og ekstremt vigtig dagsorden for vores og alle andre kommuner”, slutter Kristian Sandgaard Timmermann.

Borgertopmødet afholdes den 28. september.

Foto: ABW