Kom og lyt med, når Jan Gehl fortæller om det gode byliv, hvad der er vigtigt for at skabe den gode by, og hvorfor vi mennesker har det bedst i nogle bestemte omgivelser frem for andre. Efterfølgende er der workshop, hvor borgerne kan deltage i ét af fem dialogspor.

Det sker som led i, at Holbæk Kommune sammen med relevante fagpersoner og borgere er i gang med at udarbejde en arkitekturpolitik. Holbæk Kommune ønsker at understøtte og sikre kvalitet i fremtidens fysiske udvikling af kommunen og samtidig værne om de eksisterende værdier i det byggede miljø og landskabet.

”Vi er i fuld gang med at lave en arkitekturpolitik. Den skal sætte en retning for, hvordan vi i Kommunalbestyrelsen ønsker, at de overordnede linjer i arkitekturen, byrummet og landskabsarkitekturen skal se ud. I den forbindelse afholder vi endnu et offentligt arrangement, hvor alle kan komme og blive inspireret og give deres bidrag til den videre udformning af arkitekturpolitikken. Arkitekturen er en del af fællesskabet og det offentlige rum, og derfor skal vi have nogle retningslinjer, der kan være med til at opretholde og skabe lokal identitet med respekt for stedernes kvaliteter,” fortæller Lars Qvist, formand for Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, der tilføjer, at workshoppen er lagt i Maskinhallen hos Andel i Svinninge, der netop i sig selv er en arkitektonisk perle, som næppe alle kender til. Og ifølge Lars Qvist skal landsbyer og byer udvikles, men også bevare deres historie gennem valg, der sikrer kvalitet i samspillet mellem nyt og gammelt. Og at kommunen skal sikre, at udviklingen bidrager til at skabe attraktive steder for alle borgere i Holbæk Kommune.

Jan Gehl er arkitekt, byplanlægger og forfatter. Han er grundlægger af Gehl Architects og har i en menneskealder beskæftiget sig med det gode byliv og livet mellem husene. Hans teoretiske og analytiske tilgang til at forstå, hvad det gode byliv er, har haft og har stadig stor betydning for udviklingen af bæredygtige byer, ikke kun i Danmark, men i hele verden.

Info om workshop og tilmelding

Arrangementet afholdes onsdag den 14. september 2022 kl. 18.00-20.00. Det sker hos Andel (Maskinhallen), Hovedgaden 36, 4520 Svinninge.

Aftenen vil forløbe i to dele. Du kan vælge at deltage i hele arrangementet eller blot den første halvdel.
Del 1: Oplæg ved Jan Gehl
Del 2: Workshop om arkitekturpolitikken i fem forskellige dialogspor, hvor du kan vælge at bidrage til ét af følgende dialogspor:
1. Ny arkitektur
2. Natur og Landskabsværdier
3. Landsbyudvikling
4. Kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger
5. Det sunde og bæredygtige byliv

Tilmelding er nødvendig og sker ved at sende en e-mail med navn og antal til arkitekturpolitik@holb.dk senest den 7. september. Du skal skrive i din tilmelding, om du deltager i begge dele af arrangementet og angive, hvilket dialogspor du ønsker at deltage i, hvis du deltager i Del 2.

Foto: ABW