Holbæk Kommune afholder den 5. september et topmøde, der skal booste udviklingen af kommunens lokalområder. Målet er at blive bedre til den tværgående dialog, der er omdrejningspunktet for gode udviklingsprojekter i kommunens lokalområder.

Holbæk Kommune har ambitioner om at blive 100 meter-mester i at udvikle kommunens lokalområder. Men lokale udviklingsprojekter er næsten altid et samarbejde mellem en masse forskellige mennesker i borgergrupper, erhvervsliv, foreninger og kommune. Så hvordan tager man egentlig bedst dialogen på tværs?  

Det vil Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne i Holbæk Kommune blive klogere på. Derfor har udvalget taget initiativ til at samle en række borgere, repræsentanter for erhvervsliv, kommunalpolitikere og administrationen til topmøde i Holbæk Sportsby for at tage en snak om dialog og resultater for lokalområderne.

”Dialogen med mennesker med vidt forskellige udgangspunkter er altid svær. Ikke desto mindre er det også i dialogen på tværs, at man finder de ideer, der virkelig rykker for et lokalområde. Men det kræver, at vi alle sammen bliver bedre til at lytte og forstå hinanden, og det skal topmødet hjælpe os med. Vi har for år tilbage eksperimenteret med demokrati og samskabelse. Det har vi lært en masse af, og vi har også en model for samarbejde på tværs. Men vi vil gerne gøre den endnu bedre, og det håber jeg, vi får input til,” siger Lars Qvist, formand i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne.

På mødet skal deltagerne debattere i grupper på tværs af sektorer og områder. Tre oplægsholdere kommer desuden med deres perspektiv på lokal udvikling og samarbejde på tværs af sektorerne. Eksperterne er indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad (S), som har skrevet bogen ’Udkantsmyten’, Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd samt Søren Møller, formand for Collective Impact.

Topmødet om udviklingen af lokalområderne finder sted søndag d. 5. september 2021 fra kl. 10-15 i Holbæk Sportsby, Sports Allé 1, 4300 Holbæk. Pressen er velkommen til at deltage.

Hvis du som borger ønsker at deltage, skal du henvende dig til det lokalforum, der ligger i dit eget lokalområde. For at sikre, at alle dele af kommunen er repræsenteret, har man fordelt et antal pladser til hvert lokalområde. Du finder kontaktdata på dit lokalforum her: https://holbaek.dk/kultur-og-fritid/faellesskab/lokal-udvikling/kontakt-dit-lokalomraade/

Foto: ABW