De leder efter en udadvendt, kreativ og netværksorienteret person, som skal have snuden ude hos potentielle nye virksomheder til Holbæk Kommune og danne gode relationer til eksisterende virksomheder i kommunen.

Du kommer til at gå i byen med borgmesteren, og skal samtidig skabe et godt samarbejde i kommunens organisation, så du kan koble ny viden med kommunens øvrige udvikling. Du skal være lyttende og udfordrende, og trives i rollen som bindeled mellem virksomhederne og kommunen med forståelse for de kommunale virkemidler og muligheder.

Du har i værktøjskassen viden om paletten af organisationer, som arbejder med erhvervsfremme: f.eks. Erhvervshus Sjælland og Copenhagen Capacity o.l. Samtidig er det også vigtigt, at du favner de områder i kommunen, som har interesse fra erhvervslivet, fx. arbejdskraft, uddannelse, praktikpladser osv.

Overrask os gerne, men vi forestiller os, du har talent for følgende:

at udvikle kommunens erhvervsprofil i en opsøgende og relationel rolle
at skabe et stort og bredt engagement omkring kommunens erhvervsudvikling
du kan agere i spændingsfeltet mellem den politiske dagsorden og det at være embedsmand
god kommunikation på flere medier, herunder udarbejde oplæg og debatindlæg sammen med vores journalister
at synliggøre kommunens erhvervspotentiale og skabe nem adgang ind i kommunen
holde cases i hånden til de er løst eller givet godt videre
at arbejde selvstændigt med øje for samarbejde og gensidig videndeling og sparring med kollegerne

Din uddannelsesbaggrund kan være akademisk, men det kan også være, du på anden vis har opnået erfaring i f.eks. innovation, iværksætteri eller har særlige branchekendskab, som er relevant i Holbæk Kommune og som kan være med til at skabe vækst og udvikling i erhvervslivet hos os.

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 28. februar 2021)

Foto: ABW