Som konsekvens af den varslerede strejke, der træder i kraft natten til lørdag, har Holbæk Kommune indgået en aftale med Dansk Sygeplejeråd om et nødberedskab under strejken. Nødberedskabet skal sikre, at det arbejde, der er livsvigtigt og påkrævet for at undgå helbreds- og varigt førlighedstruende følger, udføres under den varslede strejke. Konflikten kommer således til at ramme ældre- og sundhedsopgaver, samt myndighedsopgaver som sundhedspleje, visitation, administration og lignende.

”Når strejken træder i kraft natten til lørdag, så er vi klar til at håndtere den i blandt andet vores hjemmepleje, hvor vi lige nu skal have aftalt, hvordan vores ældre borgere, der har brug for livsvigtig akuthjælp, kan få det. Men der er dog ingen tvivl om, at nogen af vores borgere kommer til at mærke konsekvensen af strejken i den daglige pleje, som de normalt ville få,” fortæller John Harpøth, der er viceborgmester og formand for Udvalget for Ældre og Sundhed.

Strejken blandt sygeplejerskerne betyder, at Holbæk Kommune kun må udføre sygepleje i et begrænset omfang til de svageste borgere efter en individuel vurdering.

”Vi kan som kommune ikke bare sætte andre faggrupper til at overtage sygeplejerskernes opgaver, for det må vi nemlig ikke i en konfliktsituation. Men på den anden side vil vi også gerne sikre os, at der ikke er ældre eller syge, der kommer i klemme. Det kan dog nok blive svært at undgå. Men vi er indstillet på at få samarbejdet til at fungere bedst muligt under den varslede strejke,” fortæller John Harpøth.

Hvis du er blandt de borgere, strejken vil berøre, bliver du kontaktet direkte herom. Under strejken vil der fortsat være mulighed for kontakt med hjemmeplejen døgnet rundt. Kontakten foregår via de sædvanlige telefonnumre til hjemmeplejen.

Læs mere her

Foto: ABW