I de igangværende budgetforhandlinger er et bredt flertal af partierne blevet enige om at fjerne dækningsafgiften, og der er enighed om at sikre et historisk stort anlægsbudget.

Holbæk Kommunes kommunalbestyrelse har afholdt deres årlige budgetseminar. Til forskel fra tidligere har partierne allerede nu forhandlet om anlægsbudgettet, og det er dermed politikernes bud på et anlægsbudget, der bliver sendt i høring fra den 30. august. Anlægsbudgettet overgår sidste års ellers store budget og er i Budget 2022 på hele 240 millioner kroner årligt.

”Jeg vil gerne takke de andre partier for et godt og konstruktivt forløb, der betyder, at vi sammen kan fremlægge et politisk bud på et stort anlægsbudget, hvor vi kan passe på det, vi har, men også sætte nye tiltag i gang. I høringen får vi borgernes reaktion på vores forslag, og jeg glæder mig til at høre deres input og holdninger”, siger borgmester Christina Krzyrosiak Hansen.   

Materiale til 1. behandling i Økonomiudvalget – inklusive det politiske bud på anlægsbudgettet – er offentliggjort på holbaek.dk i dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 27. august.  

Søger om fjernelse af dækningsafgift

Alle partier og lister med undtagelse af Enhedslisten har søgt om at fjerne dækningsafgiften, der er en skat på erhvervsejendomme. De er enige om at udnytte den mulighed, der er i år, for at få staten til at dække en del af provenutabet.

Hvis Holbæk Kommune får hjælp til finansiering af provenutabet, vil der således kun være tale om et tab af indtægter for kommunen på to millioner kroner stigende til otte millioner kroner i 2026.

Dækningsafgiften blev indført på et tidspunkt, da der var store besparelser i Holbæk Kommune, men som opfølgning på budgetaftalen for 2021 er det aftalt at fjerne dækningsafgiften, da økonomien i Holbæk Kommune nu tillader det.

Forhandlingerne fortsætter

Budgetforhandlingerne fortsætter nu, og både anlægs- og driftsbudgettet bliver sendt i høring den 30. august. Budget 2022-2025 skal ifølge planen være godkendt den 13. oktober.

Du kan læse mere i dagsordenspunktet til Økonomiudvalgsmødet: https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=83081e22-817f-40b8-8e4d-825cfbc829e4&punktid=b14df204-a216-4e74-a28f-45d4a6cf9530

Foto: ABW