Holbæk Have er et integreret børnehus i Dagtilbudsområde Holbæk By med plads til ca. 58 børn fordelt på 2 børnehavegrupper og én vuggestuegruppe.

Huset ligger med direkte adgang til fælleden med mulighed for dejlige ture og naturoplevelser, ligesom der er grundlag for et aktivt udeliv på den dejligt indrettede legeplads. Børnehuset tilbyder egenproduktion med fuld kost af så vidt muligt økologiske råvarer til alle børn fra vores nye køkken.

I Holbæk Have er alle en del af et mangfoldigt fællesskab. deres pædagogiske fundament er styret af et menneskesyn, der tager udgangspunkt i det enkelte barn og de omstændigheder, der er omkring børnene. De ser på, hvilke styrker børnene besidder og hvordan man kan udvikle dem i fællesskab ved at tilrettelægge målrettede aktiviteter, drage omsorg og give børnene en tryg og forudsigelig hverdag.

De er uddannelsesinstitution og tager imod pædagogstuderende.
Man bliver ansat til at kunne arbejde i hele huset og pt. er stillingen placeret i børnehaven.

De arbejder mod højkvalitetsdagtilbud med udgangspunkt i Ecers og Iters. De er i fuld gang med at indrette læringsmiljøer inde og ude. De arbejder med ICDP og har særligt fokus på sprog, bevægelse og sociale kompetencer med udgangspunkt i børnenes leg og læring. De arbejder struktureret med børnene i mindre grupper flere gange om ugen for at styrke deres trivsel og læring.

De forventer at du:
Har en høj pædagogfaglighed og brænder for at udvikle børnene i leg og læring – også de børn, der i perioder kan være i socialt udsatte positioner
Har et positivt og anerkendende livssyn
Ser forældrene som naturlige samarbejdspartnere omkring de enkelte børn
Selvstændigt tilrettelægger og udfører pædagogiske forløb med en gruppe børn
Er stærk skriftligt funderet i forhold til at kunne lave handleplaner, børnebeskrivelser og kommunikere med forældrene via Aula
Ser IT som et naturligt redskab i dit pædagogiske arbejde og har kendskab til Office 365
Indgår positivt og engageret i personalegruppen og har fokus på stadig udvikling af din faglige kunnen
Du kan læse mere om børnehuset på hjemmesiden.

Ansøgningsfrist er søndag den 3. januar 2021.

Læs mere her

Foto: ABW